Stateblind.eu
Carl-Johan Westholm’s personal blog
Time saving text: uncommon comments with common sense
ARCHIVES
juni 2017 (2) april 2017 (1) februari 2017 (2) januari 2017 (2) november 2016 (3) oktober 2016 (1) september 2016 (2) augusti 2016 (1) juli 2016 (2) juni 2016 (2) maj 2016 (3) april 2016 (2) mars 2016 (3) januari 2016 (1) december 2015 (1) november 2015 (2) oktober 2015 (2) september 2015 (2) augusti 2015 (1) juni 2015 (1) maj 2015 (2) april 2015 (3) mars 2015 (1) januari 2015 (2) december 2014 (5) november 2014 (4) oktober 2014 (3) juni 2014 (3) maj 2014 (3) april 2014 (4) mars 2014 (3) februari 2014 (2) januari 2014 (1) december 2013 (4) november 2013 (1) oktober 2013 (4) september 2013 (2) augusti 2013 (3) maj 2013 (4) april 2013 (2) mars 2013 (2) februari 2013 (2) januari 2013 (3) december 2012 (3) november 2012 (1) oktober 2012 (4) september 2012 (1) augusti 2012 (1) juli 2012 (4) maj 2012 (2) april 2012 (4) februari 2012 (2) januari 2012 (6) december 2011 (1) november 2011 (2) oktober 2011 (4) september 2011 (3) augusti 2011 (2) juli 2011 (1) juni 2011 (3) maj 2011 (2) april 2011 (2) mars 2011 (2) februari 2011 (3) januari 2011 (3) december 2010 (3) november 2010 (4) oktober 2010 (4) september 2010 (4) augusti 2010 (5) juli 2010 (5) juni 2010 (4) maj 2010 (3) april 2010 (3) mars 2010 (2) februari 2010 (6) januari 2010 (5) december 2009 (2) november 2009 (5) oktober 2009 (8) september 2009 (2) augusti 2009 (1) juli 2009 (3) juni 2009 (3) maj 2009 (4) april 2009 (5) mars 2009 (4) februari 2009 (3) januari 2009 (4) december 2008 (7) november 2008 (8) oktober 2008 (10) september 2008 (5) augusti 2008 (10) juli 2008 (5) juni 2008 (10) maj 2008 (14) april 2008 (8) mars 2008 (11) februari 2008 (11) januari 2008 (14) december 2007 (12) november 2007 (12) oktober 2007 (11) september 2007 (9) augusti 2007 (14) juli 2007 (5) juni 2007 (11) maj 2007 (18) april 2007 (13) mars 2007 (12) februari 2007 (7)
Booklets (PDF)
Article
Bloggtoppen.se
If you are state blind, you do not see that state power is about right and wrong. State blindness is a special case of moral blindness. A moral blind person cannot see that any choice has a moral dimension. It is difficult to discuss paintings with a colour blind person - and to discuss politics with a state blind person.
söndag 30, oktober 2016. Posted at 17:13
Bengt-Arne Vedins fond för innovation och kreativitet
Igår kväll fick jag ett mail från Bengt-Arne Vedin:

"Bäste Carl-Johan:
I samband med min födelsedag skapades en fond ur vilken jag och en stipendiekommitté kan dela ut skattefria stipendier. Ur denna har vi beslutat tilldela Dig (sedvanliga) 8000:-. Fonden förvaltas av KTH ---.

Vårt motiv---:

Carl-Johan Westholm för hans ledarskap i UppfinnarKollegiet och särskilt hans ansträngningar att försvara enskilda uppfinnares rätt mot finansiellt starka och uthålliga storföretag."

Jag brukar inte skriva om personliga saker på denna hemsida/blog som samlar mina publicerade artiklar och en del opublicerade observationer och reflektioner. Men denna gång gör jag ett undantag.

Jag blev mycket överraskad, rörd och hedrad.


torsdag 15, september 2016. Posted at 20:30
Uppfinnare i djungeln
"Det talas mycket om företagsklimatet. Men företag har inga känslor. Det här däremot företagare. Vi borde därför också tala om hur vi uppnår ett gott företagarklimat. Ett sådant omfattar inte bara skatter och regler, utan även förutsättningarna för uppfinnare. De skulle kunna förbättras med en vassare lagstiftning mot patentintrång, som borde jämställas med brott.

Djungelns lag har brister i rättssäkerheten."

Det är slutsatsen i en op-ed i SvD den 15 september (Se Articles September 2016)
fredag 09, september 2016. Posted at 20:45
Ny klargörande bok: Frihet, makt och moral
"Vad är egentligen svenska värderingar? Carl-Johan Westholm läser en bok av professor emeritus Stefan Björklund, och finner ett verk långt bortom tv-studiornas statsvetenskapliga floskelbingo."

Denna introduktionstext till min anmälan av Stefan Björklunds bok "”Frihet, makt och moral. John Locke och Immanuel Kant” (Carlssons Bokförlag) var författad av Svensk Tidskrifts redaktion. Ja, så kan man också uttrycka det. (Se Articles September 2016).
onsdag 03, augusti 2016. Posted at 09:18
Välfärdsstat och välfärdssamhälle
I en artikel i Det Goda Samhället (Articles, August 2016) anknyter jag till två saker som utgavs för omkring 30 år sedan i Sverige; sällan refererade till och kanske bortglömda.
måndag 25, juli 2016. Posted at 20:29
Lägesrapport om Håkan Lans juridiska processer 160724
1. I USA avslutades 2012 en tvist mellan Håkan Lans och dennes första advokater. Håkan Lans och Uniboard AB hade stämt advokaterna för felaktig processföring (”malpractice”) i målet mot Gateway för patentintrång avseende färggrafik för datorer. Domaren ansåg att stämningen i patentmålet mot amerikanska Gateway (numera ägt av taiwanesiska Acer) hade skett i fel namn, i Håkan Lans namn istället för i hans helägda bolag Uniboards namn, och togs därför inte upp. Tvisten med advokaterna avslutades efter det att domaren hade avlidit och ersatts av en ny. Håkan Lans har förklarat sig nöjd med förlikningen.

2. Lans och Uniboard dömdes, p g a att domaren ansåg att stämningen för patentintrång hade skett av fel ägare, att ersätta Gateways rättegångskostnader (undantag från amerikansk praxis). Acer/Gateway begärde sedan att svenska domstolar skulle bekräfta domen. Svea hovrätt gav Acer rätt. Lans/Uniboard begärde prövningstillstånd av HD, vilket avslogs i april 2015. Lans/Uniboard betalade därefter drygt 17 miljoner kr till Acer.

3. I oktober 2015 ingavs en resningsansökan till HD. HDs förre ordförande, justitierådet Johan Munck, skriver i ett rättsutlåtande (bilaga till resningsansökan) att det från rättvisesynpunkt är angeläget att Håkan Lans och Uniboard kan utverka resning i målet. (”I det svenska målet måste då som jag ser det domstolen självständigt pröva om det är styrkt att Håkan Lans och Uniboard enligt amerikansk rätt ådragit sig skyldighet att ersätta motpartens rättegångskostnader. Någon sådan prövning kan inte anses ha ägt rum”.)

4. Den svenska flygplans- och försvarsmaterieltillverkaren Saab befinner sig i en tvist med Håkan Lans bolag GP&C Systems International AB (GP&C) sedan tiotalet år tillbaka. Tvisten rör betalningen för GP&Cs navigationspatent som blivit obligatorisk världsstandard för sjöfart, AIS (Automatic Identification System), där Saab varit och är världsmarknadsledande. Saab förvärvade 1998 patentet (som gick ut 2012) från statliga Rymdbolaget och övertog dess avtal med GP&C.

a. ”Ett framgångsexempel”, kallade Saab sin försäljning av AIS-produkter (bl a basstationer kring världens kuster och floder) i sin årsredovisning 2008. ”En förlustverksamhet”, har Saabs advokat senare kallat det i en skrivelse i den pågående tvisten.

b. Håkan Lans tog personligt ansvar för stora lån för att bekosta utvecklingen; han bildade GP&C för att fakturera licensintäkter och kunna betala tillbaka lånen.

c. EU validerade patentet för 200 miljoner euro.

d. Tvisten gäller
- vad som är licensgrundande (”produktdefinitionen”). GP&C menar att transpondrar, basstationer och nätverk ingår, Saab endast en mindre del av de totala intäkterna av den försäljning som patentet genererat.
- Saab vill inte tillåta GP&Cs revisorer att, trots avtal, få full insyn i AIS-försäljningen (”affärshemligheter”).

e. Tvisten om produktdefinitionen och Saabs skyldighet att erlägga licensavgift har av GP&C hänskjutits till en skiljenämnd. GP&C fick av denna tillstånd att redan före skiljedomen hos domstol begära edition, dvs rätt att få kopior, av Saabs aktuella böcker, vilket Saab motsatte sig. Svea Hovrätt gick, efter ändring av tingsrättens beslut, Saab till mötes. GP&C begärde då prövningstillstånd hos HD, vilket avvisades i december 2015. Tvisten är åter aktiverad hos skiljenämnden.

f. Till skillnad från de flesta skiljemål är det mesta offentligt – materialet finns dokumenterat i editionsprocessen hos HD.

g. Skiljenämnden har slutförhandling i Stockholm den 22-29 augusti 2016.

h. I Saabs årsredovisning 2015, som godkändes på bolagsstämman den 14 april 2016, omnämns tvisten med GP&C, dock utan namns nämnande:

"Saab har en rättslig tvist rörande avtalstolkning, där en negativ utgång inte är sannolik och mot den bakgrunden har ingen avsättning gjorts. För det fall tvisten mot förmodan skulle resultera i en negativ utgång för Saab, kan det dock inte uteslutas att den finansiella påverkan inte kommer att vara oväsentlig."
söndag 24, juli 2016. Posted at 10:31
Thorbjörn Fälldin och Curt Nicolin
Idag kom massmedia med beskedet att Thorbjörn Fälldin avlidit igår kväll. Han var en av Sveriges största och viktigaste politiker under 1900-talet. Andra må skriva om det.

Jag vill gärna lyfta fram en annan sida. Jag kom att träffa honom ett antal gånger efter det att han avgått som statsminister. Han var en god vän till Curt Nicolin - och det säger en del om bägge dessa personligheter att det kunde vara så, trots deras diametralt olika uppfattningar i kärnkraftsfrågan.

Bakgrunden var att Nicolin var intresserad av att främja det personliga ägandet. Nicolin var ordförande i Näringslivets Ekonomifakta, jag VD 1984-91, och på initiativ av Åke Liljefors, rådgivare till Nicolin, drogs i trådarna för att starta Ägarfrämjandet. Fälldin tackade ja på Nicolins förfrågan om att bli Ägarfrämjandets första ordförande.

I opinionsmätningar hade det dessutom visat sig att bland partiernas väljare hade äganderätten högsta stöd av centerpartiets väljare.

Ett antal möten avverkades också för att behandla pensionsfrågan, mestadels på mycket ovanliga icke-kontorstider, gärna tidig morgon, ibland på lördag eller söndag, på Nicolins kontor på Asea tillsammans med Fälldin. Chefsaktuarier från ett par försäkringsbolag utredde i all diskretion ett antal uppslag från Nicolin och Fälldin. De hade med sin ställning lätt att få detta gjort. En del av resultatet blev sedan del av pensionsreformen.

Som politiker återkom han ofta till att vara "mot statlig och privat maktkoncentration". Det hör man sällan sägas numera.

Fälldin hade en fin humor, såg varje människa som en individ, och hade ett påtagligt gott personminne (som lär känneteckna makthavare), vilket jag upptäckte även när vi efter några år sågs för andra gången ett par år inne i hans första regeringsbildning.

Han tackade dessutom alltid för skrifter han fick (till skillnad från en del andra partiledare m fl) och gav alltid intrycket av att vara en person att lita på. Han var i många avseenden en stor man.
måndag 06, juni 2016. Posted at 09:10
Vifta med flagga eller knölpåk?
Samhörighet som väcker engagemang för fri- och rättigheter eller kvasireligiösa storhetsidéer med en strävan efter renhet och livsrum – nationalism kan innebära vitt skilda ting. Det skriver jag i den nya tidskriften www.kvartal.se idag, den 6 juni. (Articles June 2016)

Det är frestande att utnyttja känslan för samhället till att låta staten bli ett verktyg som med tvång främjar en specifik uppfattning om en enhetlig nationalstat. Nu är den politiska nationalismen på frammarsch.
torsdag 02, juni 2016. Posted at 12:47
"Förlusträdslan och vinstbegäret"
I en Op-ed i SvD idag (Articles June 2016) tar jag upp frågan om hur nyföretagares förluster behandlas skattemässigt, jämfört med etablerade företagare. Med tanke på allt tal om vikten av nyföretagande är resultatet tankeväckande - eller borde i alla fall vara det.
fredag 27, maj 2016. Posted at 14:18
Enighet om fel sak
Hur statens finanser redovisas kan för många förefalla vara ett trist och oviktigt ämne. Kanske det är en förklaring till vissa egendomligheter i det politiska livet, t ex den att regeringen och alliansen förefaller eniga om ett balans- eller överskottsmål i statsbudgeten - men inte gör någon skillnad mellan utgifter för investeringar och för konsumtion.

Hade det synsättet dominerat när svenska staten en gång skulle låna pengar för att bygga Statens Järnvägars stambanor, då hade det inte blivit mycket till järnväg i Sverige - om inte staten låtit ett privat företag, eller flera, bygga och äga stambanorna istället. För privata företag kan ju låna till investeringar. Den som sätter sig i skuld kan investera, på vinst och förlust.

Men infrastruktur är ofta per definition s k naturliga monopol - och om det inte regleras blir de lätt onaturliga monopol.

Jag återkommer till detta ämne i Svensk tidskrift (Articles May 2016).söndag 15, maj 2016. Posted at 15:11
Lars Gustafsson 80 på tisdag, "Att skriva för SAF...":
"Lars Gustafsson har ett ganska omfattande filosofiskt och essäistiskt författarskap på sitt samvete som mest kommer att intressera avhandlingsförfattare i framtiden. Detsamma gäller väl hans tjänstgöring i de libertarianska trupperna. Att skriva för SAF (numera Svenskt näringsliv) sågs – av flera än man kan tro – som att han sålde sig för pengar som en fri författare inte borde tävla om."

Det skrev Magnus Ringgren på Aftonbladets kultursida den 3 april i en minnesruna över Lars Gustafsson, som den 17 maj, på tisdag, skulle ha fyllt 80 år.

"Lars G 80" - jag stirrar i min kalender, i den anteckning jag gjorde i början av året. Saknaden stirrar tillbaka.

Det Lars skrev 1979 för SAF "Offentligheter som förändras" var en expertrapport till SAF-kongressen 1980. Där myntades uttrycket "problemformuleringsprivilegiet".

Ja, pengar från den offentliga sektorn, dvs skattebetalarna, dvs via de politiska beslutsfattarna, de kan en författare få utan att sälja sig. Men pengar som inte passerat de politiska beslutskvarnarna och sammanträdestimmarna, de pengarna kan en författare sällan få utan att sälja sig.

Exemplet är en bra illustration till hur avgörande problemformuleringen är för förståelsen av den verklighet vi lever i, och lever av.Older postings »
« Newer postings
page 2 / 48