Stateblind.eu
Carl-Johan Westholm’s personal blog
Time saving text: uncommon comments with common sense
ARCHIVES
juni 2019 (1) maj 2019 (1) mars 2019 (2) februari 2019 (1) december 2018 (1) november 2018 (2) september 2018 (1) juli 2018 (1) maj 2018 (2) april 2018 (1) mars 2018 (1) februari 2018 (2) januari 2018 (1) december 2017 (1) november 2017 (1) oktober 2017 (1) augusti 2017 (1) juli 2017 (1) juni 2017 (2) februari 2017 (2) januari 2017 (1) november 2016 (1) september 2016 (2) augusti 2016 (1) juni 2016 (2) maj 2016 (2) mars 2016 (2) januari 2016 (1) december 2015 (1) november 2015 (3) oktober 2015 (1) september 2015 (1) augusti 2015 (1) juni 2015 (1) maj 2015 (1) april 2015 (2) mars 2015 (1) januari 2015 (2) december 2014 (2) november 2014 (1) oktober 2014 (2) juni 2014 (3) maj 2014 (2) april 2014 (3) mars 2014 (3) februari 2014 (1) januari 2014 (1) december 2013 (3) november 2013 (1) oktober 2013 (1) augusti 2013 (2) maj 2013 (4) april 2013 (1) mars 2013 (2) februari 2013 (1) januari 2013 (2) december 2012 (1) november 2012 (1) oktober 2012 (3) september 2012 (1) juli 2012 (1) maj 2012 (2) april 2012 (1) februari 2012 (2) januari 2012 (5) december 2011 (1) november 2011 (1) oktober 2011 (3) september 2011 (2) augusti 2011 (1) juli 2011 (1) juni 2011 (2) maj 2011 (2) april 2011 (2) mars 2011 (1) februari 2011 (2) januari 2011 (2) december 2010 (2) november 2010 (2) oktober 2010 (2) september 2010 (2) augusti 2010 (1) juli 2010 (1) juni 2010 (1) maj 2010 (1) april 2010 (1) mars 2010 (2) februari 2010 (2) januari 2010 (1) december 2009 (2) november 2009 (1) oktober 2009 (3) september 2009 (2) augusti 2009 (1) juli 2009 (1) juni 2009 (1) maj 2009 (2) april 2009 (3) mars 2009 (2) februari 2009 (1) januari 2009 (1) december 2008 (4) november 2008 (2) oktober 2008 (1) september 2008 (1) augusti 2008 (1) juli 2008 (1) juni 2008 (2) maj 2008 (1) april 2008 (2) mars 2008 (1) februari 2008 (1) januari 2008 (1) december 2007 (1) november 2007 (2) oktober 2007 (1) september 2007 (1) augusti 2007 (1) juli 2007 (2) juni 2007 (2) maj 2007 (2) april 2007 (2) mars 2007 (2) februari 2007 (1) januari 2007 (1) december 2006 (1) november 2006 (2) oktober 2006 (1) september 2006 (2) augusti 2006 (1) juli 2006 (1) juni 2006 (2) maj 2006 (1) april 2006 (1) mars 2006 (1) februari 2006 (2) januari 2006 (1) december 2005 (1) september 2005 (1) juli 2005 (1) april 2005 (1) februari 2005 (1) december 2004 (1) november 2004 (1) oktober 2004 (1) juni 2004 (1) mars 2004 (1) november 2003 (1) augusti 2003 (1) maj 2003 (1) mars 2003 (1) februari 2003 (1) oktober 2002 (1) mars 2002 (1) oktober 1999 (1) november 1998 (1) april 1996 (1) april 1995 (1) januari 1994 (1) mars 1976 (1)
Booklets (PDF)
Article
Bloggtoppen.se
Articles
Ratio minns Tor Ragnar Gerholm
Ratio startade sin verksamhet 1978, då formellt som bifirma till Timbro, som bett mig att för sin hemsida skriva några minnesord över Tor Ragnar Gerholm. Jag sände detta till Timbro igår.
Tor Ragnar Gerholm gick bort den 23 juni. Han föddes i New York 1925, och nekrologer i DN och SvD har uppmärksammat hans verksamhet som professor i kärnfysik och vidsträckta insatser i samhällsdebatten. Många skilda arenor lystes upp av hans energiska, entusiasmerande sanningssökande. Vi har särskild anledning att minnas honom som inspiratör till näringslivets engagemang i mer renodlat intellektuella frågor.

Det var 1978 som Sture Eskilsson och jag som medhjälpare i SAFs avdelning för samhällskontakt inbjöd TR, som han kallades av sina vänner, för att diskutera möjligheterna att mer involvera den akademiska världen i samhällsdebatten. Resultatet blev ett seminarium om ”Anti-intellektualismen i Sverige” som hölls 1978 i Nynäshamn. Det blev starten till Ratio, finansierat av Näringslivets Fond. Uppsala universitets just avgångne rektor Torgny Segerstedt tackade ja till att bli ordförande, och TR blev en av de sex ursprungliga ledamöterna. Seminariet dokumenterades i Ratios första bok.

Till SAFs första kongress 1977 skrev TR en av de tyngsta rapporterna, ”Att väl förvalta jorden”. Som nära Hudson Institute i USA och framtidsforskaren Herman Kahn kunde TR som ingen annan i Sverige belysa bräckligheten i Romklubbens domedagsprofetior. Många råvaror skulle ta slut inom ett par decennier, det var dess dagspolitiskt populära bekymmerspunkt.

TRs grundmurade förankring i naturvetenskap gjorde honom inte fackblind utan extra vidsynt. TRs livssyn kom fram i slutet av rapporten till de 900 ombuden på SAF-kongressen:

”Men liksom vetandet uppenbarligen inte har lyckats ersätta tron – och enligt min mening aldrig borde ha försökt göra detta – så skall heller inte tron falskeligen drapera sig i vetandets mantel.”

TR medverkade vid de årliga Ratioseminarierna, de flesta på ett höstlikt Yxtaholm i Sörmland – ofta med egna skrivna bidrag. I ”Rationalitetens gränser” (utkom våren 1987) hade TR kallat sitt bidrag ”Förnuftets drömmar föder monster”, efter ett berömt citat.

Jag är, sa TR, ” övertygad om att vi nu befinner oss i slutet av en epok – den manipulativa rationalitetens epok. Här i Sverige har denna period kommit att förknippas med socialdemokratins långa och obrutna innehav av den sociala ingenjörskonstens mål och medel. Men det faktiska skeendet har i realiteten haft ganska litet med olika politiska partiers maktinnehav att skaffa.”

Hans slutsats var att ”säkert skulle vi må bättre om den manipulativa rationalitetens själlösa pragmatism ersattes av en mera långsiktig samhällssyn som i blickfånget också inkluderar människornas existentiella vara, nu och i framtiden. Och förvisso vore det ett framsteg om den bigotta vetenskapstron, scientismen, ersattes med en mera öppen och tolerant, i grunden skeptisk, livsåskådning. Bärigheten i de sanningar vetenskapen tillhandahåller, motiverar, synes det mig, en sådan betydligt mera ödmjuk hållning än den hittills gängse.”

Tio sidor före denna slutsats varnar TR (inom en parentes) läsarna för de kommande tio vetenskapsteoretiska sidorna. Många läsare brukar ju förlora intresset för sådana resonemang – så de kan om de vill avbryta läsningen, skriver han.

De sista raderna inom parentesen är typiskt TR. Sådan var han, så tänkte han:

”(….Men låt mig ändå, innan vi skiljs åt, få säga att den som inte medvetet strävar efter att för sig själv blottlägga den egna livsåskådningens metafysiska grundvalar, den människan kommer aldrig att kunna förstå sig själv och sina föreställningar om den värld vi lever i. Farväl.)”

Carl-Johan Westholm
Verkställande ledamot i dåvarande bokförlaget Ratios vetenskapliga råd