Stateblind.eu
Carl-Johan Westholm’s personal blog
Time saving text: uncommon comments with common sense
ARCHIVES
juni 2019 (1) maj 2019 (1) mars 2019 (2) februari 2019 (1) december 2018 (1) november 2018 (2) september 2018 (1) juli 2018 (1) maj 2018 (2) april 2018 (1) mars 2018 (1) februari 2018 (2) januari 2018 (1) december 2017 (1) november 2017 (1) oktober 2017 (1) augusti 2017 (1) juli 2017 (1) juni 2017 (2) februari 2017 (2) januari 2017 (1) november 2016 (1) september 2016 (2) augusti 2016 (1) juni 2016 (2) maj 2016 (2) mars 2016 (2) januari 2016 (1) december 2015 (1) november 2015 (3) oktober 2015 (1) september 2015 (1) augusti 2015 (1) juni 2015 (1) maj 2015 (1) april 2015 (2) mars 2015 (1) januari 2015 (2) december 2014 (2) november 2014 (1) oktober 2014 (2) juni 2014 (3) maj 2014 (2) april 2014 (3) mars 2014 (3) februari 2014 (1) januari 2014 (1) december 2013 (3) november 2013 (1) oktober 2013 (1) augusti 2013 (2) maj 2013 (4) april 2013 (1) mars 2013 (2) februari 2013 (1) januari 2013 (2) december 2012 (1) november 2012 (1) oktober 2012 (3) september 2012 (1) juli 2012 (1) maj 2012 (2) april 2012 (1) februari 2012 (2) januari 2012 (5) december 2011 (1) november 2011 (1) oktober 2011 (3) september 2011 (2) augusti 2011 (1) juli 2011 (1) juni 2011 (2) maj 2011 (2) april 2011 (2) mars 2011 (1) februari 2011 (2) januari 2011 (2) december 2010 (2) november 2010 (2) oktober 2010 (2) september 2010 (2) augusti 2010 (1) juli 2010 (1) juni 2010 (1) maj 2010 (1) april 2010 (1) mars 2010 (2) februari 2010 (2) januari 2010 (1) december 2009 (2) november 2009 (1) oktober 2009 (3) september 2009 (2) augusti 2009 (1) juli 2009 (1) juni 2009 (1) maj 2009 (2) april 2009 (3) mars 2009 (2) februari 2009 (1) januari 2009 (1) december 2008 (4) november 2008 (2) oktober 2008 (1) september 2008 (1) augusti 2008 (1) juli 2008 (1) juni 2008 (2) maj 2008 (1) april 2008 (2) mars 2008 (1) februari 2008 (1) januari 2008 (1) december 2007 (1) november 2007 (2) oktober 2007 (1) september 2007 (1) augusti 2007 (1) juli 2007 (2) juni 2007 (2) maj 2007 (2) april 2007 (2) mars 2007 (2) februari 2007 (1) januari 2007 (1) december 2006 (1) november 2006 (2) oktober 2006 (1) september 2006 (2) augusti 2006 (1) juli 2006 (1) juni 2006 (2) maj 2006 (1) april 2006 (1) mars 2006 (1) februari 2006 (2) januari 2006 (1) december 2005 (1) september 2005 (1) juli 2005 (1) april 2005 (1) februari 2005 (1) december 2004 (1) november 2004 (1) oktober 2004 (1) juni 2004 (1) mars 2004 (1) november 2003 (1) augusti 2003 (1) maj 2003 (1) mars 2003 (1) februari 2003 (1) oktober 2002 (1) mars 2002 (1) oktober 1999 (1) november 1998 (1) april 1996 (1) april 1995 (1) januari 1994 (1) mars 1976 (1)
Booklets (PDF)
Article
Bloggtoppen.se
Articles
Stärk patentägarnas rättighetsskydd. DN Debatt idag
Här nedan följer den skrivelse som idag lämnas in till Rosenbad. Den tas upp i DN Debatt idag.
Till Statsministern
samt
Näringsministern,
Forskningsministern,
Justitieministern och
Finansministern

Sex observationer och fyra förslag för att stärka patentägarnas rättighetsskydd

”Normalt kretsar debatten alltid kring två saker: den så kallade svenska paradoxen, att vi forskar väldigt mycket, men är urusla på entreprenörskap. Våra patent och vår forskning stannar på högskolorna eller tas över av utländska finansiärer och företag.”
Näringsminister Maud Olofsson, Veckans Affärer 27/4 2007

”Det behövs bättre stöd till innovatörer, ökade incitament för forskare att ta patent på sina idéer, stärkta forskningsinstitut samt fler företagsdrivna och gränsöverskridande innovationsmiljöer.”
Näringsminister Maud Olofsson, Sweden BIO, 19/2 2008

”Ett effektivt patentskydd är många gånger en förutsättning för att företag ska få investeringsmedel och för att små företag ska kunna kommersialisera sina innovationer.--- Mot denna bakgrund arbetar regeringen med att ytterligare förbättra möjligheterna att ingripa mot immaterialrättsintrång, till exempel patentintrång.”
Justitieminister Beatrice Ask, riksdagen 14/11 2007

Observationer

1. Skyddet för immateriella rättigheter har blivit allt viktigare. Detta skydd måste upprätthållas, annars blir IPR (Intellectual Property Rights) en tom bokstavskombination. Utan kraft bakom orden tynar lagen bort och patentinnehavaren står ensam, kanske hyllad vid solenna tillfällen men utan annan avkastning av sitt arbete.

2. Faran för ökad protektionism uppmärksammas med jämna mellanrum, inte minst hotet av ett handelskrig med ökade tullar och andra handelshinder. Men sedan länge råder ett för den breda allmänheten, massmedia och politiska beslutsfattare föga känt patentkrig mellan exempelvis amerikanska industriella intressen och icke-amerikanska patentinnehavare. De senare kan räkna med att tvingas försvara sina patenträttigheter i en juridiskt komplicerad miljö mot aggressiva och finansiellt starka konkurrenter. Därmed blir introduktionen på den amerikanska marknaden kostsam och ofta omöjlig. Detta kan också innebära försvagade möjligheter att upprätthålla patent på samma produkter på andra håll i världen och att driva in avtalade licensavgifter.

3. Stora tillverkande företag kan frestas att producera utan licens, med uträkningen att det lilla företaget med det värdefulla patentet inte ska ha råd att stå upp för sin rätt. Ett sådant patentintrång kan få effekter likt en organiserad kartell av olika producenter.

4. Svenska staten har, liksom EU, avsatt resurser för att förmå uppfinnare och forskare att söka patent, medan deras möjligheter att försvara sina rättigheter i stort sett ignorerats. Men ett beviljat patent som inte respekteras, och som inte kan försvaras, är utan värde. Att svenska uppfinningar utan påföljd angrips och stjäls av utländska intressen innebär en samhällsekonomisk förlust för Sverige.

5. Håkan Lans och GP&C Systems International AB navigationssystem är ett väldokumenterat exempel, både genom värdet av uppfinningen och genom det sätt på vilket den bemötts. Det är rimligt att en person som nominerats som en European Inventor of the Year får EUs och sitt hemlands kraftfulla stöd för att säkerställa avkastning på sitt arbete.

6. En intressant iakttagelse är hur snabbt svenska myndigheter aktiverades när några amerikanska intressen ansåg sig förfördelade av en på svensk mark verksam fildelningscentral. Det finns anledning för svenska staten och EU att reagera med minst samma skärpa i det pågående patentkriget.

Förslag

Sverige:
1. Patentlagen 57§ tredje st säger att åklagare får väcka åtal för brott ”om målsägande anger brottet till åtal och åtal av särskilda skäl är påkallat från allmän synpunkt.” Detta område bör prioriteras - idag genom att exempel statueras för omvärlden; för framtiden genom utbildning i ämnet för särskilda åklagare.
2. Vinnova har nyligen förstärkt sin rättsenhet för att hjälpa innovatörer att bevaka och kommersialisera uppfinningar och forskningsresultat. Det behövs en konkret plan hur och med vilka resurser detta arbete ska bedrivas.
3. Den statliga Exportkreditnämndens mandat bör ses över i syfte att förbättra försäkringsskyddet för svensk kunskapsexport, inklusive de risker för exporterande uppfinnare, som är förbundna med patentprocesser.

EU:
4. Sverige är ordförandeland i EU andra halvåret 2009. Regeringen bör förbereda att EU- kommissionen på svenskt initiativ begär överläggningar med USA och andra länder med utgångspunkt i det internationella WTO/TRIPS-avtalets bestämmelser om icke-diskriminering av patentinnehavare och transparenta och tidseffektiva patentprocesser.

Mål

Det måste löna sig att vara kreativ. Sverige har inte råd att ignorera försvaret av sina patentägares rättigheter. Sverige måste därför tillse att svenska uppfinnare och forskare får sin rättmätiga del i resultatet av sina bemödanden.

Sverige i november-december 2008

DAN BRÄNDSTRÖM Ordf Uppfinnarkollegiet
ARVID CARLSSON, professor em, Nobelpristagare,
STEN NIKLASSON, tidigare generaldirektör Patentverket, MATS HELLSTRÖM, tidigare handelsminister, BJÖRN SVEDBERG, tidigare vd Ericsson, SEB,
STIG LARSSON, tidigare vd SJ, GÖRAN COLLERT,
tidigare ordförande och vd Swedbank, STIG
STRÖMHOLM, professor em, KAI HAMMERICH, ordförande Nutek, LENNART LÜBECK, tidigare vd och ordförande Rymdbolaget, MATS LEIJON, professor,
SVEN T LAGERWALL, professor em, HARRY FRANK, professor KVA, LARS IVAR HISING, tidigare landshövding, HANS L ZETTERBERG, tidigare professor, medlem IVA, avd IV, HEINRICH BLAUERT, ordförande Tekniska museets styrelse, LARS ÖJEFORS, tidigare vd Industrifonden, HANS G FORSBERG, verkställande ledamot ÅF:s forskningsstiftelse, ANDERS FLODSTRÖM, universitetskansler, INGEMAR LUNDSTRÖM, professor em, STEN TROLLE, vd Forskarpatent i Syd, LARS-ERIK FORSGÅRDH, ordförande Ägarfrämjandet, CHRISTINA STARK, vd Väderstad-Verken AB, ERIK WÅNGBY, Uppfinnarkollegiet, LARS G:SON ÅKERMAN, tidigare Exportrådet,
/CARL-JOHAN WESTHOLM, tidigare vd Företagarna, Svensk Handel