Stateblind.eu
Carl-Johan Westholm’s personal blog
Time saving text: uncommon comments with common sense
ARCHIVES
juni 2019 (1) maj 2019 (1) mars 2019 (2) februari 2019 (1) december 2018 (1) november 2018 (2) september 2018 (1) juli 2018 (1) maj 2018 (2) april 2018 (1) mars 2018 (1) februari 2018 (2) januari 2018 (1) december 2017 (1) november 2017 (1) oktober 2017 (1) augusti 2017 (1) juli 2017 (1) juni 2017 (2) februari 2017 (2) januari 2017 (1) november 2016 (1) september 2016 (2) augusti 2016 (1) juni 2016 (2) maj 2016 (2) mars 2016 (2) januari 2016 (1) december 2015 (1) november 2015 (3) oktober 2015 (1) september 2015 (1) augusti 2015 (1) juni 2015 (1) maj 2015 (1) april 2015 (2) mars 2015 (1) januari 2015 (2) december 2014 (2) november 2014 (1) oktober 2014 (2) juni 2014 (3) maj 2014 (2) april 2014 (3) mars 2014 (3) februari 2014 (1) januari 2014 (1) december 2013 (3) november 2013 (1) oktober 2013 (1) augusti 2013 (2) maj 2013 (4) april 2013 (1) mars 2013 (2) februari 2013 (1) januari 2013 (2) december 2012 (1) november 2012 (1) oktober 2012 (3) september 2012 (1) juli 2012 (1) maj 2012 (2) april 2012 (1) februari 2012 (2) januari 2012 (5) december 2011 (1) november 2011 (1) oktober 2011 (3) september 2011 (2) augusti 2011 (1) juli 2011 (1) juni 2011 (2) maj 2011 (2) april 2011 (2) mars 2011 (1) februari 2011 (2) januari 2011 (2) december 2010 (2) november 2010 (2) oktober 2010 (2) september 2010 (2) augusti 2010 (1) juli 2010 (1) juni 2010 (1) maj 2010 (1) april 2010 (1) mars 2010 (2) februari 2010 (2) januari 2010 (1) december 2009 (2) november 2009 (1) oktober 2009 (3) september 2009 (2) augusti 2009 (1) juli 2009 (1) juni 2009 (1) maj 2009 (2) april 2009 (3) mars 2009 (2) februari 2009 (1) januari 2009 (1) december 2008 (4) november 2008 (2) oktober 2008 (1) september 2008 (1) augusti 2008 (1) juli 2008 (1) juni 2008 (2) maj 2008 (1) april 2008 (2) mars 2008 (1) februari 2008 (1) januari 2008 (1) december 2007 (1) november 2007 (2) oktober 2007 (1) september 2007 (1) augusti 2007 (1) juli 2007 (2) juni 2007 (2) maj 2007 (2) april 2007 (2) mars 2007 (2) februari 2007 (1) januari 2007 (1) december 2006 (1) november 2006 (2) oktober 2006 (1) september 2006 (2) augusti 2006 (1) juli 2006 (1) juni 2006 (2) maj 2006 (1) april 2006 (1) mars 2006 (1) februari 2006 (2) januari 2006 (1) december 2005 (1) september 2005 (1) juli 2005 (1) april 2005 (1) februari 2005 (1) december 2004 (1) november 2004 (1) oktober 2004 (1) juni 2004 (1) mars 2004 (1) november 2003 (1) augusti 2003 (1) maj 2003 (1) mars 2003 (1) februari 2003 (1) oktober 2002 (1) mars 2002 (1) oktober 1999 (1) november 1998 (1) april 1996 (1) april 1995 (1) januari 1994 (1) mars 1976 (1)
Booklets (PDF)
Article
Bloggtoppen.se
Articles
Saab och Håkan Lans – detta har hänt
1. Håkan Lans arbetar åren 1981-1991 med grundläggande positionsindikeringsforskning. Arbetet finansieras med Venture Capital och bedrivs i flera företag. Bland annat inköps ett tvåmotorigt passagerarflygplan och ett mindre målflygplan enbart för utprovning och demonstrationer av tekniken.
2. GP&C Systems International AB bildas 1991 med syfte att patentera och exploatera det s k navigationspatentet.
3. Den 1 juli 1991 söker GP&C Systems International AB patent i Sverige och därefter ytterligare nästan 50 nationella patent. Detta bolag belastas inte av utvecklingskostnaderna och har inte ännu kunnat återbetala de omfattande satsningar som gjordes på 80-talet.
4. GP&C Systems International AB säljer år 1993 de svenska rättigheterna till det statliga Rymdbolaget.
5. År 1995 tecknar Rymdbolaget och GP&C Systems International AB ett nytt avtal som ger Rymdbolaget globala försäljningsrättigheter men begränsat till slutanvändare; GP&C Systems International AB äger de globala licensieringsrättigheterna (inklusive export till Sverige).
6. Rymdbolaget överför verksamheten till ett helägt dotterbolag GP&C Sweden AB.
7. I slutet av 90-talet förvärvar Saab GP&C Sweden AB från Rymdbolaget och namnändrar bolaget till Saab TransponderTech AB.
8. GP&C Systems International AB äger liksom tidigare samtliga utländska patent och har rätten att lämna globala licenser inklusive försäljning till Sverige. Försäljningen till Sverige är reglerat i 1995 års avtal med Rymdbolaget.
9. Saab önskar år 2001 ändra villkoren i tidigare avtal, för att utöka rättigheterna från slutanvändare till försäljning genom återförsäljare. Detta resulterar i ett tilläggsavtal, formulerat av Saab.
10. År 2002 stämmer Saab i Stockholms Tingsrätt företaget CNS Systems AB som startas av två tidigare Saab-medarbetare och begär 26,8 miljoner kronor jämte ränta i ersättning för att företaget konkurrerat med Saab TransponderTech AB. Resultatet blir en förlikning där Saab återtar stämningen mot CNS Systems AB.
11. Saab betalar till och med 2003 årligen licensavgifter till GP&C Systems International AB, sammanlagt för 2000-2003 12 miljoner kr.
12. Saab stämmer år 2004 GP&C Systems International AB och begär att få tillbaka de betalda licensavgifter jämte ränta. Anledningen är att Saab anser sig vara diskriminerat eftersom inte alla företag betalar licensavgifter.
13. Saab och GP&C Systems International AB avtalar om förlikningsman år 2005.
14. Denne lämnar i juni 2008 slutligt förlikningsavtal, som godtas av GP&C Systems International AB men inte av Saab. Därmed konstaterar förlikningsmannen att förlikning inte kunde genomföras. Saab har inte betalat några licensavgifter efter 2003 trots att detta är avtalat.
15. År 2006 utkommer författaren David Lagercrantz med en bok (Piratförlaget ISBN 91-642-0208-9) där Saabs uppfattning återges i en intervju i kapitlet ”Ett oförsiktigt mail”.
16. Saab visar i mars 2009 i årsredovisning för 2008 att Saab är världsledande på att sälja AIS basstationer.
17. Carl-Johan Westholm sänder som aktieägare en skrivelse till Saabs stämma med begäran om besked om Saab reserverat medel för att betala GP&C Systems International AB, vilket norska företaget Jotron gjort, och yrkar att stämman beslutar att betala enligt gällande avtal för produktion tidigare år och för framtiden.

Saab i korthet

1. Saab i 2008 års årsredovisning s 14: ”Ett framgångsexempel är Saabs världsledande AIS-lösning…”
2. Saab betalar idag inte avtalsenlig ersättning för det patenterade utvecklingsarbete som är en förutsättning för detta ”framgångsexempel”.
3. Saab bekräftade sin skyldighet att betala för utvecklingsarbetet genom att betala de första åren.
4. Saab krävde senare denna betalning åter med motiveringen att andra inte betalade och därför var Saab diskriminerat.
5. Saab stämde det lilla företaget CNS Systems AB för att det började konkurrera.


Saabs vägledande uppförandekod

På sidan 49 i Saabs årsredovisning under rubriken ”Vägledande uppförandekod” står ”Styrande för allt vårt agerande är Saabs uppförandekod” och vidare ”Vi är ärliga och pålitliga världsmedborgare och vi håller vad vi lovar.” På Saabs initiativ och med Saabs formuleringar upprättades år 2001 ett utökat licensavtal med GP&C Systems International AB. Varför håller Saab inte överenskommelsen?