Stateblind.eu
Carl-Johan Westholm’s personal blog
Time saving text: uncommon comments with common sense
ARCHIVES
juni 2019 (1) maj 2019 (1) mars 2019 (2) februari 2019 (1) december 2018 (1) november 2018 (2) september 2018 (1) juli 2018 (1) maj 2018 (2) april 2018 (1) mars 2018 (1) februari 2018 (2) januari 2018 (1) december 2017 (1) november 2017 (1) oktober 2017 (1) augusti 2017 (1) juli 2017 (1) juni 2017 (2) februari 2017 (2) januari 2017 (1) november 2016 (1) september 2016 (2) augusti 2016 (1) juni 2016 (2) maj 2016 (2) mars 2016 (2) januari 2016 (1) december 2015 (1) november 2015 (3) oktober 2015 (1) september 2015 (1) augusti 2015 (1) juni 2015 (1) maj 2015 (1) april 2015 (2) mars 2015 (1) januari 2015 (2) december 2014 (2) november 2014 (1) oktober 2014 (2) juni 2014 (3) maj 2014 (2) april 2014 (3) mars 2014 (3) februari 2014 (1) januari 2014 (1) december 2013 (3) november 2013 (1) oktober 2013 (1) augusti 2013 (2) maj 2013 (4) april 2013 (1) mars 2013 (2) februari 2013 (1) januari 2013 (2) december 2012 (1) november 2012 (1) oktober 2012 (3) september 2012 (1) juli 2012 (1) maj 2012 (2) april 2012 (1) februari 2012 (2) januari 2012 (5) december 2011 (1) november 2011 (1) oktober 2011 (3) september 2011 (2) augusti 2011 (1) juli 2011 (1) juni 2011 (2) maj 2011 (2) april 2011 (2) mars 2011 (1) februari 2011 (2) januari 2011 (2) december 2010 (2) november 2010 (2) oktober 2010 (2) september 2010 (2) augusti 2010 (1) juli 2010 (1) juni 2010 (1) maj 2010 (1) april 2010 (1) mars 2010 (2) februari 2010 (2) januari 2010 (1) december 2009 (2) november 2009 (1) oktober 2009 (3) september 2009 (2) augusti 2009 (1) juli 2009 (1) juni 2009 (1) maj 2009 (2) april 2009 (3) mars 2009 (2) februari 2009 (1) januari 2009 (1) december 2008 (4) november 2008 (2) oktober 2008 (1) september 2008 (1) augusti 2008 (1) juli 2008 (1) juni 2008 (2) maj 2008 (1) april 2008 (2) mars 2008 (1) februari 2008 (1) januari 2008 (1) december 2007 (1) november 2007 (2) oktober 2007 (1) september 2007 (1) augusti 2007 (1) juli 2007 (2) juni 2007 (2) maj 2007 (2) april 2007 (2) mars 2007 (2) februari 2007 (1) januari 2007 (1) december 2006 (1) november 2006 (2) oktober 2006 (1) september 2006 (2) augusti 2006 (1) juli 2006 (1) juni 2006 (2) maj 2006 (1) april 2006 (1) mars 2006 (1) februari 2006 (2) januari 2006 (1) december 2005 (1) september 2005 (1) juli 2005 (1) april 2005 (1) februari 2005 (1) december 2004 (1) november 2004 (1) oktober 2004 (1) juni 2004 (1) mars 2004 (1) november 2003 (1) augusti 2003 (1) maj 2003 (1) mars 2003 (1) februari 2003 (1) oktober 2002 (1) mars 2002 (1) oktober 1999 (1) november 1998 (1) april 1996 (1) april 1995 (1) januari 1994 (1) mars 1976 (1)
Booklets (PDF)
Article
Bloggtoppen.se
Articles
Skilj mellan särintressen och gruppintressen
Tidningen Entreprenörs hemsida idag www.entreprenor.se
Diskussionen mellan statsminister Reinfeldt och organisationen Svenskt Näringsliv om vem som företräder ett allmänintresse och vem som är ett särintresse har hamnat i en återvändsgränd, delvis beroende på oklarheter vad orden betyder. Dessutom har ”allmänintresse” en positiv klang, medan ”särintresse” låter negativt.

En organisation som företräder en grupp kan inte förneka att den företräder en grupp. Den kan naturligtvis hävda att dess krav är bra även för andra. Men hur ska en näringslivsorganisation kunna göra sig fri från anklagelser om att representera ett särintresse?

Svaret är att skilja mellan gruppintressen och särintressen. Ett gruppintresse företräds av organiserad grupp, som har synpunkter på hur gruppen bör behandlas av lagstiftare och allmänna opinionen. Alla organisationer för särskilda kategorier av verksamheter kan därför sägas vara gruppintressen. Aktiviteter för att företräda den egna gruppen kan variera från det minsta, som en kontaktadress, till att ha en stor organisation med fast anställda lobbyister som bevakar riksdag och regering.

Gruppintressen – och lobbying – är i sig inget vare sig bra eller dåligt, lika litet som t ex att använda telefonen är bra eller dåligt. Allt beror på vad som sägs, dvs innehållet.

En grupp som enbart har som mål att verka för att lagstiftaren inte diskriminerar den egna gruppen, och inte kräver favörer på andra gruppers bekostnad, den är ett gruppintresse, men inget särintresse.
En grupp som däremot kräver privilegier, dvs fördelar som andra betalar genom skatter och lagar, den kan däremot ses som ett speciellt slags gruppintresse: ett särintresse. Ett bevakande Sverige.

Ett exempel är regioner, yrkeskategorier, ålderskategorier, etc och företag eller branscher som kräver statsbidrag eller lägre skatter än andra och där skattelättnaderna inte kan förväntas finansiera sig själva genom att skapa ökade beskattningsbara inkomster. Dessa grupper vill använda statens tvångsmakt för att ge förmåner till sig själva.

Finns det då inga särintressen som är motiverade, dvs av goda skäl får fördelar av staten på andras bekostnad? Jo, grupper som hamnat på livets skuggsida, och som av olika skäl inte kan försörja sig själva, hör dit. Dessa grupper kan heller aldrig av egen kraft tvinga en politisk majoritet att ge dem favörer. De kan inte heller strejka som en nyckelgrupp och lamslå en produktion. De måste lita till flertalets empati.

Flertalets medkänsla med andra är ett uttryck för allmänintresset. På samma sätt som de som motarbetar diskriminering även av den egna gruppen också företräder ett allmänintresse.

Allmänintresset är svårt att entydigt beskriva. Men ofta uppfattas det som självklart av de flesta när det testas i aktuella situationer.

Organiserade gruppintressen är nödvändiga för en fungerande demokrati. De är ett mellanled mellan folket och dess valda representanter. Om de får plats i regering och riksdag på grund av sin position är de uttryck för en informell korporatism, och kan antas driva särintressen. Mussolinis Italien och Francos Spanien hade en konstitutionell korporatism, med särskilda platser i den lagstiftande församlingen reserverade för och utsedda av företagare, fackföreningar m fl.

Näringslivet och dess organisationer kan bäst främja sin sak genom att informera allmänheten om marknadsekonomin och dess principer, tillämpa dem själva, och vara de första som ser svagheter i och möjligheter till förbättringar av regelverket. Då uppfattar de flesta att detta oundvikliga gruppintresse verkar i det möjliga allmänintressets bästa anda. Fri företagsamhet är bra för Sverige, ett skapande Sverige.

Carl-Johan Westholm
Vice ordf i UppfinnarKollegiet, tidigare VD i Ekonomifakta, Företagarna och Svensk Handel