Stateblind.eu
Carl-Johan Westholm’s personal blog
Time saving text: uncommon comments with common sense
ARCHIVES
juni 2019 (1) maj 2019 (1) mars 2019 (2) februari 2019 (1) december 2018 (1) november 2018 (2) september 2018 (1) juli 2018 (1) maj 2018 (2) april 2018 (1) mars 2018 (1) februari 2018 (2) januari 2018 (1) december 2017 (1) november 2017 (1) oktober 2017 (1) augusti 2017 (1) juli 2017 (1) juni 2017 (2) februari 2017 (2) januari 2017 (1) november 2016 (1) september 2016 (2) augusti 2016 (1) juni 2016 (2) maj 2016 (2) mars 2016 (2) januari 2016 (1) december 2015 (1) november 2015 (3) oktober 2015 (1) september 2015 (1) augusti 2015 (1) juni 2015 (1) maj 2015 (1) april 2015 (2) mars 2015 (1) januari 2015 (2) december 2014 (2) november 2014 (1) oktober 2014 (2) juni 2014 (3) maj 2014 (2) april 2014 (3) mars 2014 (3) februari 2014 (1) januari 2014 (1) december 2013 (3) november 2013 (1) oktober 2013 (1) augusti 2013 (2) maj 2013 (4) april 2013 (1) mars 2013 (2) februari 2013 (1) januari 2013 (2) december 2012 (1) november 2012 (1) oktober 2012 (3) september 2012 (1) juli 2012 (1) maj 2012 (2) april 2012 (1) februari 2012 (2) januari 2012 (5) december 2011 (1) november 2011 (1) oktober 2011 (3) september 2011 (2) augusti 2011 (1) juli 2011 (1) juni 2011 (2) maj 2011 (2) april 2011 (2) mars 2011 (1) februari 2011 (2) januari 2011 (2) december 2010 (2) november 2010 (2) oktober 2010 (2) september 2010 (2) augusti 2010 (1) juli 2010 (1) juni 2010 (1) maj 2010 (1) april 2010 (1) mars 2010 (2) februari 2010 (2) januari 2010 (1) december 2009 (2) november 2009 (1) oktober 2009 (3) september 2009 (2) augusti 2009 (1) juli 2009 (1) juni 2009 (1) maj 2009 (2) april 2009 (3) mars 2009 (2) februari 2009 (1) januari 2009 (1) december 2008 (4) november 2008 (2) oktober 2008 (1) september 2008 (1) augusti 2008 (1) juli 2008 (1) juni 2008 (2) maj 2008 (1) april 2008 (2) mars 2008 (1) februari 2008 (1) januari 2008 (1) december 2007 (1) november 2007 (2) oktober 2007 (1) september 2007 (1) augusti 2007 (1) juli 2007 (2) juni 2007 (2) maj 2007 (2) april 2007 (2) mars 2007 (2) februari 2007 (1) januari 2007 (1) december 2006 (1) november 2006 (2) oktober 2006 (1) september 2006 (2) augusti 2006 (1) juli 2006 (1) juni 2006 (2) maj 2006 (1) april 2006 (1) mars 2006 (1) februari 2006 (2) januari 2006 (1) december 2005 (1) september 2005 (1) juli 2005 (1) april 2005 (1) februari 2005 (1) december 2004 (1) november 2004 (1) oktober 2004 (1) juni 2004 (1) mars 2004 (1) november 2003 (1) augusti 2003 (1) maj 2003 (1) mars 2003 (1) februari 2003 (1) oktober 2002 (1) mars 2002 (1) oktober 1999 (1) november 1998 (1) april 1996 (1) april 1995 (1) januari 1994 (1) mars 1976 (1)
Booklets (PDF)
Article
Bloggtoppen.se
Articles
Skrivelse till forsknings- och utbildningsministern
Ang åtgärder av Sverige och EU mot den amerikanska patentprotektionismen
Till Statsrådet och Chefen för Utbildningsdepartementet
Vice Statsminister Jan Björklund

Ang åtgärder av Sverige och EU mot den amerikanska patentprotektionismen

Dr Håkan Lans är en av vårt lands mest kända forskare och entreprenörer. Undertecknad, som är vice ordförande i UppfinnarKollegiet och tidigare bl a VD i Företagarna och Svensk Handel, har som hans rådgivare i mer än fem år nära följt hans mellanhavanden med bland annat amerikanska domstolar och patentmyndigheter.

Det är uppenbart att det förekommer ett patentkrig mellan nationer och världsdelar, en ny slags protektionism som växt sig allt starkare i takt med det intellektuella kapitalets alltmer avgörande roll för välståndsutvecklingen. Det har gått politik i patentfrågornas hantering – därav detta brev till dig i egenskap av högsta ansvarig för den svenska forskningspolitiken.

Läget belystes i en skrivelse (Bilaga) av ett antal insatta och bekymrade medborgare till regeringen på Nobeldagen den 10 december 2008, också som DN Debatt artikel. (”Det är rimligt att en person som nominerats som European Inventor of the Year får EUs och sitt hemlands kraftfulla stöd för att säkerställa avkastning på sitt arbete.”)

Håkan Lans patent på färggrafik för datorer gick ut i slutet av 1990-talet. Det som där återstår av juridiska processer är dels en sedan i maj 2011 återupptagen, pågående mal practice rättegång i Washington DC mot hans och hans bolag Uniboards tidigare advokater, dels ett mål mellan Acer och Lans/Uniboard. Det senare är för närvarande uppe i HD, då Acer överklagat Svea Hovrätts dom att inte automatiskt verkställa ett amerikanskt domslut att kräva att Lans/Uniboard betalar även Acers rättegångskostnader i USA. Dåvarande näringsminister Leif Pagrotsky engagerade sig i ett tidigare stadium i detta ärende, genom skrivelser till den amerikanska justitieministern och till EUs handelskommissionär. (Bilagor).

Detta nämns som en bakgrund till läget för Håkan Lans andra och nu ännu gällande patent, positionsindikering för farkoster. Det är behandlingen av detta patent, STDMA-tekniken, som föreliggande brev aktualiserar. STDMA-tekniken har blivit världsstandard för flyg (VDL Mode 4) och obligatorisk världsstandard för fartyg (AIS). För denna innovation har Håkan Lans erhållit ett stort antal utmärkelser (Bilagor). EU har satsat 200 miljoner euro på att validera resultatet av denna hans forskningsinsats.

Det amerikanska patentverket USPTO, som för snart 20 år sedan patenterade denna teknik, har de senaste åren agerat anmärkningsvärt. Dels har patentet, som alltså gällt länge, underkänts. Dels har underkännandet drabbat ett patent som blivit världsstandard och där EU på olika sätt bekräftat dess giltighet och nytta, inte bara med patent och validering.

I detta läge vore det fel att inte uppmärksamma den svenska regeringen på den anmärkningsvärda hanteringen i USPTO. Det är ett bland icke-amerikanska innovatörer inte okänt förhållande, att en innovation nekas patent i USA, till dess det förvärvas av en amerikansk ägare. En av professor William Kingston för flera år sedan utarbetad rapport på uppdrag av EU fann att av ett urval viktiga europeiska patent, som sökte sig in på den amerikanska marknaden, drabbades samtliga av patentintrång.

Håkan Lans ser fram emot att regeringen på lämpligt sätt, i likhet med dåvarande näringsministern Leif Pagrotsky, agerar skyndsamt och tydligt i detta ärende. Det gäller inte bara Håkan Lans och hans innovation – stor sak bara det – utan är även en markering från Sverige och helst även EU att fri handel och rättssäkerhet bör gälla även för immateriella tillgångar. Free trade and rule of law also for Intellectual Properties.

Nedan finns en sammanfattning av Håkan Lans, som tillsammans med bilagorna ger en bakgrund. Håkan Lans och jag ger gärna ytterligare information om så skulle behövas vid ett personligt sammanträffande.

För Håkan Lans och GP&C Systems International AB

Uppsala den 19 december 2011

Carl-Johan Westholm