Stateblind.eu
Carl-Johan Westholm’s personal blog
Time saving text: uncommon comments with common sense
ARCHIVES
juni 2019 (1) maj 2019 (1) mars 2019 (2) februari 2019 (1) december 2018 (1) november 2018 (2) september 2018 (1) juli 2018 (1) maj 2018 (2) april 2018 (1) mars 2018 (1) februari 2018 (2) januari 2018 (1) december 2017 (1) november 2017 (1) oktober 2017 (1) augusti 2017 (1) juli 2017 (1) juni 2017 (2) februari 2017 (2) januari 2017 (1) november 2016 (1) september 2016 (2) augusti 2016 (1) juni 2016 (2) maj 2016 (2) mars 2016 (2) januari 2016 (1) december 2015 (1) november 2015 (3) oktober 2015 (1) september 2015 (1) augusti 2015 (1) juni 2015 (1) maj 2015 (1) april 2015 (2) mars 2015 (1) januari 2015 (2) december 2014 (2) november 2014 (1) oktober 2014 (2) juni 2014 (3) maj 2014 (2) april 2014 (3) mars 2014 (3) februari 2014 (1) januari 2014 (1) december 2013 (3) november 2013 (1) oktober 2013 (1) augusti 2013 (2) maj 2013 (4) april 2013 (1) mars 2013 (2) februari 2013 (1) januari 2013 (2) december 2012 (1) november 2012 (1) oktober 2012 (3) september 2012 (1) juli 2012 (1) maj 2012 (2) april 2012 (1) februari 2012 (2) januari 2012 (5) december 2011 (1) november 2011 (1) oktober 2011 (3) september 2011 (2) augusti 2011 (1) juli 2011 (1) juni 2011 (2) maj 2011 (2) april 2011 (2) mars 2011 (1) februari 2011 (2) januari 2011 (2) december 2010 (2) november 2010 (2) oktober 2010 (2) september 2010 (2) augusti 2010 (1) juli 2010 (1) juni 2010 (1) maj 2010 (1) april 2010 (1) mars 2010 (2) februari 2010 (2) januari 2010 (1) december 2009 (2) november 2009 (1) oktober 2009 (3) september 2009 (2) augusti 2009 (1) juli 2009 (1) juni 2009 (1) maj 2009 (2) april 2009 (3) mars 2009 (2) februari 2009 (1) januari 2009 (1) december 2008 (4) november 2008 (2) oktober 2008 (1) september 2008 (1) augusti 2008 (1) juli 2008 (1) juni 2008 (2) maj 2008 (1) april 2008 (2) mars 2008 (1) februari 2008 (1) januari 2008 (1) december 2007 (1) november 2007 (2) oktober 2007 (1) september 2007 (1) augusti 2007 (1) juli 2007 (2) juni 2007 (2) maj 2007 (2) april 2007 (2) mars 2007 (2) februari 2007 (1) januari 2007 (1) december 2006 (1) november 2006 (2) oktober 2006 (1) september 2006 (2) augusti 2006 (1) juli 2006 (1) juni 2006 (2) maj 2006 (1) april 2006 (1) mars 2006 (1) februari 2006 (2) januari 2006 (1) december 2005 (1) september 2005 (1) juli 2005 (1) april 2005 (1) februari 2005 (1) december 2004 (1) november 2004 (1) oktober 2004 (1) juni 2004 (1) mars 2004 (1) november 2003 (1) augusti 2003 (1) maj 2003 (1) mars 2003 (1) februari 2003 (1) oktober 2002 (1) mars 2002 (1) oktober 1999 (1) november 1998 (1) april 1996 (1) april 1995 (1) januari 1994 (1) mars 1976 (1)
Booklets (PDF)
Article
Bloggtoppen.se
Articles
Tvisten Saab AB v. GP&C Systems International AB.
Det pågår sedan 28 februari 2012 en skiljedomsprocess, och sedan en tid även ärende vid Stockholms tingsrätt, mellan Saab AB (Saab) och GP&C rörande licensavtalet för detta patent.
Tvisten Saab AB v. GP&C Systems International AB. PM 131127

GP&C Systems International AB (GP&C) äger patentet på Håkan Lans navigationsuppfinning, som blivit världsstandard för flyg och obligatorisk världsstandard för sjöfart.

Det pågår sedan 28 februari 2012 en skiljedomsprocess, och sedan en tid även ärende vid Stockholms tingsrätt, mellan Saab AB (Saab) och GP&C rörande licensavtalet för detta patent.

Bakgrund

I Saabs årsredovisning för 2008 finns en helsida som beskriver hur Saab är världsledande i fråga om försäljning av navigationsutrustning för trafik på haven. De flesta av världens kuster har utrustats med Saabs basstationer för den obligatoriska världsstandarden AIS (Automatic Identification System). Vad som inte framgår är att detta ”framgångsexempel” föregåtts av flera decenniers omfattande forskning och utveckling under ledning av Håkan Lans. Saab avböjde att delta i utvecklingsarbetet på 1980- och 90-talen, och först 1999, när standardiseringsarbetet närmade sig sitt slut, förvärvade Saab en licens att tillverka och sälja utrustning innehållande den patenterade teknologin.

Saab befann sig vid bolagsstämman 2009 sedan flera år i en långdragen tvist med GP&C, vilken Saab initierat. Saab höll inne med avgifterna från 2004, och hävdade att bolaget var diskriminerat, eftersom andra aktörer inte betalade licensavgift - och krävde även att få licensavgifter erlagda före 2004 återbetalade. Till stämman hade därför GP&Cs och Håkan Lans rådgivare Carl-Johan Westholm i egenskap av aktieägare i Saab lämnat in en skrivelse, med yrkande att stämman skulle uttala att Saab borde betala enligt det mellan GP&C och Saab gällande avtalet.

Styrelsen yrkade avslag, och det blev också stämmans beslut. I Dagens industri den 17 april 2009 kunde man läsa följande om Saabs bolagsstämma dagen innan:

Stämman röstade ned ett förslag från aktieägaren Carl-Johan Westholm att Saab
skulle reglera skulden till Håkan Lans bolag. Men samtidigt lovade Marcus Wallenberg att Saab ska försöka göra upp med honom. "Vi vill verkligen göra rätt för oss från Saab, det kan ni som aktieägare vara helt övertygade om", sa Marcus Wallenberg.

Saabs jurister och Westholm förhandlade sedan i omgångar. Så småningom kom Saab med ett förlikningsförslag, vilket GP&C inte accepterade, eftersom Saab inte medgav att GP&Cs auktoriserade revisorer skulle få göra avtalsenlig revision för att se om det uppgivna underlaget för beräkning av licensavgifternas storlek var korrekt. Därefter beslöt Saab att ensidigt följa sitt eget förlikningsförslag och gjorde 2010 en form av schablonmässig utbetalning av royalties från 2004. Det tidigare kravet på återbetalning för åren fram till dess hade återtagits. Men skulle GP&C fortsätta tvista, förbehöll sig Saab den ultimativa rätten att ånyo kräva återbetalning av alla års licensavgifter.

Bakom GP&Cs begäran om avtalsenlig revision låg också diskrepansen mellan Saabs förlikningsförslag och Saabs egen värdering av omfattningen av den försäljning som baserades på licensavtalet med GP&C. Förlikningsförslaget skulle dessutom inte tillnärmelsevis innebära avtalsenlig kompensation för de kostnader Lans haft för utvecklingsarbetet. Det kan i sammanhanget nämnas att EU validerat och standardiserat navigationspatentet för ca 200 miljoner euro. Utvecklingsarbetets omfattning belyses även av en video på www.gpc.se/eucomp/. Men Håkan Lans tog ändå betänketid; det är påfrestande på flera sätt för en forskare klämd mellan externa finansiärer och ett stort företag att tvista om saker som från början antogs som givna. Men 2012 hade GP&C ingen annan möjlighet än att begära avtalsenlig skiljedom i tvisten med Saab.

Saab har inte heller i den pågående skiljedomsprocessen medgivit GP&Cs auktoriserade revisorer att göra avtalsenlig revision för att se om det uppgivna underlaget för beräkning av licensavgifternas storlek är korrekt. GP&C har därför av skiljenämnden fått tillstånd att begära s k edition hos tingsrätten, d v s att tingsrätten ska döma Saab att uppvisa begärda fakturor.

Saab motsätter sig GP&Cs editionsbegäran, och hävdar att en revision, genomförd av GP&Cs revisorer, skulle röja affärshemligheter. GP&C är emellertid bundet av strikt sekretess i licensavtalet, men har lika avtalsenlig rätt att genom auktoriserad revisor kontrollera motpartens underlag. Saab hävdar att den avtalsenliga revisionsrätten är tillgodosedd genom att Saab själv får göra urvalet av fakturaunderlag. Med det synsättet blir emellertid en avtalad revision mellan två affärsparter degraderad till att ta emot ett okontrollerbart påstående.

Saab kallar i årsredovisningen 2008 den försäljning, som täckt flertalet av världens kuster, och som baseras på Håkan Lans navigationspatent, för ett ”framgångsexempel”. Saab påstår i skiljedomshandlingarna 2013 att försäljningen skett med förlust i dotterbolaget Saab TransponderTech. Men oavsett om verksamheten gett vinst eller förlust, och oavsett varifrån Saab fakturerat sina kunder, ska royalty till GP&C enligt licensavtalet inte grundas på resultatet utan på den sammanlagda försäljningssumman.

Nuläget

Det skiljedomsmaterial, som parterna lämnar till Stockholms tingsrätt som underlag för rätten att döma om av GP&C begärd edition ska ske, är offentligt.