Stateblind.eu
Carl-Johan Westholm’s personal blog
Time saving text: uncommon comments with common sense
ARCHIVES
juni 2019 (1) maj 2019 (1) mars 2019 (2) februari 2019 (1) december 2018 (1) november 2018 (2) september 2018 (1) juli 2018 (1) maj 2018 (2) april 2018 (1) mars 2018 (1) februari 2018 (2) januari 2018 (1) december 2017 (1) november 2017 (1) oktober 2017 (1) augusti 2017 (1) juli 2017 (1) juni 2017 (2) februari 2017 (2) januari 2017 (1) november 2016 (1) september 2016 (2) augusti 2016 (1) juni 2016 (2) maj 2016 (2) mars 2016 (2) januari 2016 (1) december 2015 (1) november 2015 (3) oktober 2015 (1) september 2015 (1) augusti 2015 (1) juni 2015 (1) maj 2015 (1) april 2015 (2) mars 2015 (1) januari 2015 (2) december 2014 (2) november 2014 (1) oktober 2014 (2) juni 2014 (3) maj 2014 (2) april 2014 (3) mars 2014 (3) februari 2014 (1) januari 2014 (1) december 2013 (3) november 2013 (1) oktober 2013 (1) augusti 2013 (2) maj 2013 (4) april 2013 (1) mars 2013 (2) februari 2013 (1) januari 2013 (2) december 2012 (1) november 2012 (1) oktober 2012 (3) september 2012 (1) juli 2012 (1) maj 2012 (2) april 2012 (1) februari 2012 (2) januari 2012 (5) december 2011 (1) november 2011 (1) oktober 2011 (3) september 2011 (2) augusti 2011 (1) juli 2011 (1) juni 2011 (2) maj 2011 (2) april 2011 (2) mars 2011 (1) februari 2011 (2) januari 2011 (2) december 2010 (2) november 2010 (2) oktober 2010 (2) september 2010 (2) augusti 2010 (1) juli 2010 (1) juni 2010 (1) maj 2010 (1) april 2010 (1) mars 2010 (2) februari 2010 (2) januari 2010 (1) december 2009 (2) november 2009 (1) oktober 2009 (3) september 2009 (2) augusti 2009 (1) juli 2009 (1) juni 2009 (1) maj 2009 (2) april 2009 (3) mars 2009 (2) februari 2009 (1) januari 2009 (1) december 2008 (4) november 2008 (2) oktober 2008 (1) september 2008 (1) augusti 2008 (1) juli 2008 (1) juni 2008 (2) maj 2008 (1) april 2008 (2) mars 2008 (1) februari 2008 (1) januari 2008 (1) december 2007 (1) november 2007 (2) oktober 2007 (1) september 2007 (1) augusti 2007 (1) juli 2007 (2) juni 2007 (2) maj 2007 (2) april 2007 (2) mars 2007 (2) februari 2007 (1) januari 2007 (1) december 2006 (1) november 2006 (2) oktober 2006 (1) september 2006 (2) augusti 2006 (1) juli 2006 (1) juni 2006 (2) maj 2006 (1) april 2006 (1) mars 2006 (1) februari 2006 (2) januari 2006 (1) december 2005 (1) september 2005 (1) juli 2005 (1) april 2005 (1) februari 2005 (1) december 2004 (1) november 2004 (1) oktober 2004 (1) juni 2004 (1) mars 2004 (1) november 2003 (1) augusti 2003 (1) maj 2003 (1) mars 2003 (1) februari 2003 (1) oktober 2002 (1) mars 2002 (1) oktober 1999 (1) november 1998 (1) april 1996 (1) april 1995 (1) januari 1994 (1) mars 1976 (1)
Booklets (PDF)
Article
Bloggtoppen.se
Articles
Skrivelse till Saabs bolagsstämma den 8 april 2014
Tvisten Saab AB v. GP&C Systems International AB
Saab AB
Att: Styrelsen - årsstämma 2014
Box 12062
102 22 Stockholm


Skrivelse till Saabs bolagsstämma den 8 april 2014 från aktieägaren Carl-Johan Westholm:
Tvisten Saab AB v. GP&C Systems International AB.

Yrkande: att stämman uppdrar åt styrelsen att se över hanteringen av Saabs tvist med GP&C i syfte att få en avtalsenlig lösning i stället för en fortsatt långdragen juridisk process.
Bakgrund

GP&C Systems International AB (GP&C) äger patentet på Håkan Lans navigationsuppfinning, som blivit världsstandard för flyg och obligatorisk världsstandard för sjöfart (AIS).

Det pågår sedan den 28 februari 2012 en skiljedomsprocess mellan Saab AB (Saab) och GP&C rörande betalning enligt ingånget licensavtal för tiden fram till det patentet utlöpte 2012.

Sammanfattning

Två svårförklarliga punkter i Saabs agerande:
1. Den ena är att Saab sedan bolagsstämman 2009 i olika uttalanden säger sig ha gjort rätt för sig och betalat avtalsenliga licensavgifter, utan att det skett en kontrollerbar redovisning av underlaget för licensbetalningarna – samtidigt som Saabs inhyrda jurist argumenterar mot att GP&Cs revisorer ska kunna granska underlaget.
2. Den andra är att Saab i årsredovisningen för 2008 framhåller att dess försäljning av AIS-produkter, främst basstationer, är ett ”framgångsexempel” för Saab – samtidigt som Saab i en inlaga till Stockholms tingsrätt hävdar att AIS-projektet gått med förlust i tio år.

2009: Saab lovar göra rätt för sig

I Saabs årsredovisning för 2008 finns en helsida om att Saab är världsledande i försäljning av navigationsutrustning för trafik på haven. De flesta av världens kuster har utrustats med Saabs basstationer för den obligatoriska världsstandarden AIS (Automatic Identification System). Vad som inte framgår är att detta ”framgångsexempel” (Saabs uttryck) föregåtts av omfattande forskning och utveckling under ledning av Håkan Lans. Utvecklingsarbetet belyses av en video på www.gpc.se/eucomp/. EU har validerat och standardiserat navigationspatentet för ca 200 miljoner euro.

Saab befann sig vid bolagsstämman 2009 sedan flera år i tvist med GP&C, eftersom Saab sedan 2004 inte betalade royalty och krävde betald royalty tillbaka. Till stämman 2009 lämnade jag därför (som rådgivare till GP&C och Håkan Lans) i egenskap av aktieägare i Saab in en skrivelse, med yrkande att stämman skulle uttala att Saab borde betala enligt det mellan GP&C och Saab gällande avtalet.

Styrelsen yrkade avslag, och det blev också stämmans beslut. I Dagens industri den 17 april 2009 kunde man emellertid läsa följande om Saabs bolagsstämma som hållits dagen innan:

Stämman röstade ned ett förslag från aktieägaren Carl-Johan Westholm att Saab
skulle reglera skulden till Håkan Lans bolag. Men samtidigt lovade Marcus Wallenberg att Saab ska försöka göra upp med honom. "Vi vill verkligen göra rätt för oss från Saab, det kan ni som aktieägare vara helt övertygade om", sa Marcus Wallenberg.

Saabs jurister och jag förhandlade sedan i omgångar. Så småningom kom Saab med ett förlikningsförslag, vilket GP&C inte kunde acceptera, eftersom Saab inte medgav att GP&Cs auktoriserade revisorer skulle få kontrollera att den föreslagna royaltyn var baserad på korrekt underlag. Då beslöt Saab att ensidigt följa sitt eget förlikningsförslag och gjorde 2010 en egenhändig, schablonmässig utbetalning av royalties från 2004. I detta sammanhang framhöll Saab, att skulle GP&C fortsätta tvista, förbehöll sig Saab den ultimativa rätten att ånyo kräva tillbaka all betalning.

Skiljedom inledd 2012

Håkan Lans tog betänketid. Efter mycket noggrant arbete och efter genomgång av alla omständigheter i målet begärde GP&C 2012 avtalsenlig skiljedom.

Sedermera fick GP&C av skiljenämnden tillstånd att begära s k edition hos Stockholms tingsrätt, d v s att den ska förelägga Saab att uppvisa begärda fakturor. Denna begäran motsatte sig Saab, men tingsrätten ansåg att GP&C hade rätt till den begärda informationen och beviljade den 9 januari 2014 edition. Tingsrättens beslut överklagades av Saab den 28 januari. Beslut i hovrätten huruvida Saab får prövningstillstånd har, när detta skrivs, inte meddelats.

Saab hävdar att kontroll av underlaget, genomförd av GP&Cs revisorer, skulle röja affärshemligheter. Men GP&C är enligt licensavtalet bundet av strikt sekretess. Med Saabs synsätt blir en avtalad revision mellan två affärsparter degraderad till att ta emot ett ensidigt bestämt och okontrollerbart påstående.

Det skiljedomsmaterial, som parterna lämnat till Stockholms tingsrätt, är offentligt.

Nuläget

Saabs styrelse och ledning har delegerat hanteringen nedåt i företaget, och kan inte belastas för detaljer. Men det är en styrelses skyldighet att, när det uppenbart gått snett, rätta till företagets attityd och position.

Avtal ska hållas. Avtalsunderlag ska kunna kontrolleras. Ett stort företag har ett särskilt ansvar i sina affärsförbindelser med mindre företag och skapande forskare och företagare.

Den 11 februari 2014

Carl-Johan Westholm