Stateblind.eu
Carl-Johan Westholm’s personal blog
Time saving text: uncommon comments with common sense
ARCHIVES
juni 2019 (1) maj 2019 (1) mars 2019 (2) februari 2019 (1) december 2018 (1) november 2018 (2) september 2018 (1) juli 2018 (1) maj 2018 (2) april 2018 (1) mars 2018 (1) februari 2018 (2) januari 2018 (1) december 2017 (1) november 2017 (1) oktober 2017 (1) augusti 2017 (1) juli 2017 (1) juni 2017 (2) februari 2017 (2) januari 2017 (1) november 2016 (1) september 2016 (2) augusti 2016 (1) juni 2016 (2) maj 2016 (2) mars 2016 (2) januari 2016 (1) december 2015 (1) november 2015 (3) oktober 2015 (1) september 2015 (1) augusti 2015 (1) juni 2015 (1) maj 2015 (1) april 2015 (2) mars 2015 (1) januari 2015 (2) december 2014 (2) november 2014 (1) oktober 2014 (2) juni 2014 (3) maj 2014 (2) april 2014 (3) mars 2014 (3) februari 2014 (1) januari 2014 (1) december 2013 (3) november 2013 (1) oktober 2013 (1) augusti 2013 (2) maj 2013 (4) april 2013 (1) mars 2013 (2) februari 2013 (1) januari 2013 (2) december 2012 (1) november 2012 (1) oktober 2012 (3) september 2012 (1) juli 2012 (1) maj 2012 (2) april 2012 (1) februari 2012 (2) januari 2012 (5) december 2011 (1) november 2011 (1) oktober 2011 (3) september 2011 (2) augusti 2011 (1) juli 2011 (1) juni 2011 (2) maj 2011 (2) april 2011 (2) mars 2011 (1) februari 2011 (2) januari 2011 (2) december 2010 (2) november 2010 (2) oktober 2010 (2) september 2010 (2) augusti 2010 (1) juli 2010 (1) juni 2010 (1) maj 2010 (1) april 2010 (1) mars 2010 (2) februari 2010 (2) januari 2010 (1) december 2009 (2) november 2009 (1) oktober 2009 (3) september 2009 (2) augusti 2009 (1) juli 2009 (1) juni 2009 (1) maj 2009 (2) april 2009 (3) mars 2009 (2) februari 2009 (1) januari 2009 (1) december 2008 (4) november 2008 (2) oktober 2008 (1) september 2008 (1) augusti 2008 (1) juli 2008 (1) juni 2008 (2) maj 2008 (1) april 2008 (2) mars 2008 (1) februari 2008 (1) januari 2008 (1) december 2007 (1) november 2007 (2) oktober 2007 (1) september 2007 (1) augusti 2007 (1) juli 2007 (2) juni 2007 (2) maj 2007 (2) april 2007 (2) mars 2007 (2) februari 2007 (1) januari 2007 (1) december 2006 (1) november 2006 (2) oktober 2006 (1) september 2006 (2) augusti 2006 (1) juli 2006 (1) juni 2006 (2) maj 2006 (1) april 2006 (1) mars 2006 (1) februari 2006 (2) januari 2006 (1) december 2005 (1) september 2005 (1) juli 2005 (1) april 2005 (1) februari 2005 (1) december 2004 (1) november 2004 (1) oktober 2004 (1) juni 2004 (1) mars 2004 (1) november 2003 (1) augusti 2003 (1) maj 2003 (1) mars 2003 (1) februari 2003 (1) oktober 2002 (1) mars 2002 (1) oktober 1999 (1) november 1998 (1) april 1996 (1) april 1995 (1) januari 1994 (1) mars 1976 (1)
Booklets (PDF)
Article
Bloggtoppen.se
Articles
Carl-Johan Westholms anförande vid Saabs bolagsstämma den 8 april 2014
Den sista punkten på stämman - p 16 - var den skrivelse, som återges i närmaste föregående artikel.
Herr ordförande! Bästa aktieägare!

Min skrivelse är inte ett juridiskt inlägg i en juridisk tvist; sådana inlägg lämpar sig dåligt på en bolagsstämma. Vad jag nu kommer att säga handlar om att bedriva affärer, speciellt en affär.

AIS (Automatic Identification System) är en uppfinning av Håkan Lans. Den har revolutionerat navigeringen och ökat säkerheten på sjön. Den är den största tekniska förbättringen av navigationen sedan kompassen. Håkan Lans erbjöd Saab att vara med i utvecklingsarbetet på 1980-talet, men Saab avböjde; det bedömdes för osäkert. Håkan Lans lånade då kapital och lyckades därigenom finansiera och leda fortsatt forskning och utveckling av såväl transpondrar som basstationer. Resultatet har sedan antagits som världsstandard för flyg och obligatorisk världsstandard för sjöfart.

Saab är den offentliga sektorns största underleverantör. Saab tillverkar inte flygplan för den svenska staten utan att i förväg ha avtalat med staten att staten upphandlar och svarar för utvecklingskostnaderna. Saab upphandlade inte en produkt av Håkan Lans utan undertecknade ett licensavtal, när produkten var patenterad. Inget fel i det. Men det är det avtalet som Saab och GP&C Systems International AB, som äger patentet, tvistar om. I tiotalet år har Saab tolkat avtalet så att Saab inte ska betala sin världsmarknadsandel av de licensintäkter, som var avsedda att täcka de lån för forskning och utveckling som Håkan Lans gick i borgen för. Saab har också vägrat avtalsenlig insyn för GP&Cs revisorer i Saabs licensgrundande försäljning. Det är bakgrunden till min skrivelse till stämman.

Marknadsledande i världen i tiotalet år på att sälja AIS-basstationer har varit just Saab. ”Ett framgångsexempel”, stod det i Saabs årsredovisning för fem år sedan. Men i en inlaga nyligen till Stockholms Tingsrätt skriver Saab i den pågående tvisten med GP&C att samma försäljning gått med förlust under tio år. Uppgifterna förefaller oförenliga. Det ligger i mångas intresse – inte minst aktieägare och investerare – att veta om det var ett framgångsexempel eller en förlust .

Om svenska staten gjort affärer med Saab, som Saab gjort affärer med Håkan Lans, skulle Saab ha gått omkull för över femtio år sedan. J 29 F Tunnan hade blivit det sista flygplanet.

Det pågår en offentlig diskussion om hur vi i Sverige ska öka utvecklingskraften och innovationsförmågan. En del inlägg syns i tidningar, andra görs i utredningar och kommissioner. Men hur stora företag bemöter skapande insatser ger starkare signaler än vackra ord. Hur Saab väljer att avsluta kontakterna med GP&C Systems International AB, där Håkan Lans är VD, har därför en påverkan långt utanför Saabs egen affärskrets. Det handlar om det enskilda näringslivets syn på sig själv, sin egen roll, och sina krav på sig självt. Här har Saab fortfarande ett handlingsutrymme. Det var därför jag sände in min skrivelse med yrkandet att stämman uppdrar åt styrelsen att se över hanteringen av Saabs tvist med GP&C i syfte att få en avtalsenlig lösning istället för en fortsatt långdragen juridisk process.