Stateblind.eu
Carl-Johan Westholm’s personal blog
Time saving text: uncommon comments with common sense
ARCHIVES
maj 2019 (1) mars 2019 (2) februari 2019 (1) december 2018 (1) november 2018 (2) september 2018 (1) juli 2018 (1) maj 2018 (2) april 2018 (1) mars 2018 (1) februari 2018 (2) januari 2018 (1) december 2017 (1) november 2017 (1) oktober 2017 (1) augusti 2017 (1) juli 2017 (1) juni 2017 (2) februari 2017 (2) januari 2017 (1) november 2016 (1) september 2016 (2) augusti 2016 (1) juni 2016 (2) maj 2016 (2) mars 2016 (2) januari 2016 (1) december 2015 (1) november 2015 (3) oktober 2015 (1) september 2015 (1) augusti 2015 (1) juni 2015 (1) maj 2015 (1) april 2015 (2) mars 2015 (1) januari 2015 (2) december 2014 (2) november 2014 (1) oktober 2014 (2) juni 2014 (3) maj 2014 (2) april 2014 (3) mars 2014 (3) februari 2014 (1) januari 2014 (1) december 2013 (3) november 2013 (1) oktober 2013 (1) augusti 2013 (2) maj 2013 (4) april 2013 (1) mars 2013 (2) februari 2013 (1) januari 2013 (2) december 2012 (1) november 2012 (1) oktober 2012 (3) september 2012 (1) juli 2012 (1) maj 2012 (2) april 2012 (1) februari 2012 (2) januari 2012 (5) december 2011 (1) november 2011 (1) oktober 2011 (3) september 2011 (2) augusti 2011 (1) juli 2011 (1) juni 2011 (2) maj 2011 (2) april 2011 (2) mars 2011 (1) februari 2011 (2) januari 2011 (2) december 2010 (2) november 2010 (2) oktober 2010 (2) september 2010 (2) augusti 2010 (1) juli 2010 (1) juni 2010 (1) maj 2010 (1) april 2010 (1) mars 2010 (2) februari 2010 (2) januari 2010 (1) december 2009 (2) november 2009 (1) oktober 2009 (3) september 2009 (2) augusti 2009 (1) juli 2009 (1) juni 2009 (1) maj 2009 (2) april 2009 (3) mars 2009 (2) februari 2009 (1) januari 2009 (1) december 2008 (4) november 2008 (2) oktober 2008 (1) september 2008 (1) augusti 2008 (1) juli 2008 (1) juni 2008 (2) maj 2008 (1) april 2008 (2) mars 2008 (1) februari 2008 (1) januari 2008 (1) december 2007 (1) november 2007 (2) oktober 2007 (1) september 2007 (1) augusti 2007 (1) juli 2007 (2) juni 2007 (2) maj 2007 (2) april 2007 (2) mars 2007 (2) februari 2007 (1) januari 2007 (1) december 2006 (1) november 2006 (2) oktober 2006 (1) september 2006 (2) augusti 2006 (1) juli 2006 (1) juni 2006 (2) maj 2006 (1) april 2006 (1) mars 2006 (1) februari 2006 (2) januari 2006 (1) december 2005 (1) september 2005 (1) juli 2005 (1) april 2005 (1) februari 2005 (1) december 2004 (1) november 2004 (1) oktober 2004 (1) juni 2004 (1) mars 2004 (1) november 2003 (1) augusti 2003 (1) maj 2003 (1) mars 2003 (1) februari 2003 (1) oktober 2002 (1) mars 2002 (1) oktober 1999 (1) november 1998 (1) april 1996 (1) april 1995 (1) januari 1994 (1) mars 1976 (1)
Booklets (PDF)
Article
Bloggtoppen.se
Articles
Vem har råd att uppfinna?
www.svensktidskrift.se - Den 20 november 2015
”Patent är inte detsamma som äganderätt. De är inskränkningar i äganderätten. Patent är statssanktionerade privata monopol” – det skriver Christian Engström, som satt i EU-parlamentet 2009-2014 för Piratpartiet i en replik på två artiklar av oss.

Det finns det två slags svar, det ena idéhistoriskt, det andra praktiskt. Först den idéhistoriska bakgrunden.

Det är välkommet med ifrågasättanden av patentsystemet. En allmänt accepterad idé som inte ifrågasätts, den kan lätt gradvis förlora allmänhetens förståelse, eftersom ingen haft anledning att försvara den – det var ett av John Stuart Mills argument för värdet av yttrandefrihet i dennes klassiska On Liberty 1859.

”Lagfarter på fastigheter är inte detsamma som äganderätt. De är inskränkningar i äganderätten. Lagfarter är statssanktionerade privata monopol”. Nej, det skriver inte Engström. Men det skulle han kunna skriva. För visst utgör äganderätten till en fastighet för en person en inskränkning av någon annans rätt till samma egendom. Ägaren har ju monopol på utnyttjandet. Engström och Piratpartiet är uppenbarligen påverkade av tankarna hos den anarkistiske franske filosofen Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865), ihågkommen för uttalandet att ”egendom är stöld”. Även Jean-Jacques Rousseau skymtar med sina kända ord ur Samhällsfördraget (1762):

”Den första människa, som inhägnade ett stycke mark, kom på att säga ´Detta är mitt!´ och fann människor nog enfaldiga att tro honom, denne var samhällets verkliga grundare. Hur många brott, krig, och mord; hur mycken olycka och fasa skulle inte den mänskliga rasen ha besparats om något ryckt upp pålarna, fyllt igen diket och ropat till sina medmänniskor: ´Akta er för denne bedragare, ni är förlorare om ni glömmer att jordens frukter tillhör alla och jorden själv tillhör ingen!´”

En filosofisk idé tar inte slut för att fler köper den – lagret minskar inte, till skillnad från köp av varor och tjänster. Det gäller även tekniska idéer, som vanligen förknippas med uppfinningar. Men skapandeprocessen är ofta annorlunda, liksom testet, som sker i experiment.

Nu till det praktiska. Är idén enkel, och ansträngningarna för att ta fram och utveckla tekniken små, då är ett misslyckande inte någon katastrof. Utvecklingsarbetet skulle inte ha förbrukat så mycket pengar.

Om Engström och vi som undertecknat denna artikel vore teknologiska snillen, och hade en intressant idé som, om den visade sig hållbar, skulle tjäna människosläktet, eller mer ödmjukt uttryckt: efterfrågas på världsmarknaden – hur skulle vi bete oss, om (OBS!) det skulle krävas många års kostsamt utvecklingsarbete? Vi kunde kanske låna pengar för att finansiera flera års arbete, och sedan, efter åratals experiment visa att idén går att tillämpa. Bra, eller…?

Om inte det fanns möjlighet för oss att ta betalt av dem som utnyttjar vår idé, alltså ingen upphovsrätt, inga patent, det vill säga tidsbegränsat monopol på äganderätten till idén – då skulle vi rimligen vara fall för ekonomisk omyndigförklaring. Vem skulle då ha råd att arbeta som egen uppfinnare? Enbart den som har råd att avstå från arbetsinkomster.

Ett alternativ är att vara statsanställd forskare med fallenhet för att skriva anslagsansökningar.

Ett tredje alternativ är att inom ett tillverkande företag driva utvecklingsarbetet, och överraska marknaden med en ny produkt, och i kraft av ”first mover advantage” erövra så stora marknadsandelar att utvecklingsarbetet ger upphov till lönsam tillverkning och försäljning i egen regi.

Det senare är, utan likheter i övrigt, samma taktik som i primitiva samhällen, där den som först slår sig ned i urskogen och förmår försvara sin inhägnad i kraft av fysisk råstyrka utövar ägarens rättigheter; då lokal markdominans, idag stora företags globala marknadsdominans.

Stora marknadsandelar kan ha sina fördelar för distribution och marknadsföring. Men några specifika fördelar för att finansiera stora forsknings- och utvecklingsinsatser finns inte.

Patenträttens tidsbegränsade monopol till varje uppfinnare, stor som liten, ger fler finansieringsvägar för tekniskt nytänkande. Därför är det särskilt viktigt att skyddet för den intellektuella äganderätten får så långt möjligt samma legala status som skyddet för den materiella.

Carl-Johan Westholm, ordf Uppfinnarkollegiet, fil dr, tidigare VD Företagarna och Svensk Handel

Dan Brändström, vice ordf Uppfinnarkollegiet, professor, tidigare VD Riksbankens Jubileumsfond