Stateblind.eu
Carl-Johan Westholm’s personal blog
Time saving text: uncommon comments with common sense
ARCHIVES
mars 2019 (2) februari 2019 (1) december 2018 (1) november 2018 (2) september 2018 (1) juli 2018 (1) maj 2018 (2) april 2018 (1) mars 2018 (1) februari 2018 (2) januari 2018 (1) december 2017 (1) november 2017 (1) oktober 2017 (1) augusti 2017 (1) juli 2017 (1) juni 2017 (2) februari 2017 (2) januari 2017 (1) november 2016 (1) september 2016 (2) augusti 2016 (1) juni 2016 (2) maj 2016 (2) mars 2016 (2) januari 2016 (1) december 2015 (1) november 2015 (3) oktober 2015 (1) september 2015 (1) augusti 2015 (1) juni 2015 (1) maj 2015 (1) april 2015 (2) mars 2015 (1) januari 2015 (2) december 2014 (2) november 2014 (1) oktober 2014 (2) juni 2014 (3) maj 2014 (2) april 2014 (3) mars 2014 (3) februari 2014 (1) januari 2014 (1) december 2013 (3) november 2013 (1) oktober 2013 (1) augusti 2013 (2) maj 2013 (4) april 2013 (1) mars 2013 (2) februari 2013 (1) januari 2013 (2) december 2012 (1) november 2012 (1) oktober 2012 (3) september 2012 (1) juli 2012 (1) maj 2012 (2) april 2012 (1) februari 2012 (2) januari 2012 (5) december 2011 (1) november 2011 (1) oktober 2011 (3) september 2011 (2) augusti 2011 (1) juli 2011 (1) juni 2011 (2) maj 2011 (2) april 2011 (2) mars 2011 (1) februari 2011 (2) januari 2011 (2) december 2010 (2) november 2010 (2) oktober 2010 (2) september 2010 (2) augusti 2010 (1) juli 2010 (1) juni 2010 (1) maj 2010 (1) april 2010 (1) mars 2010 (2) februari 2010 (2) januari 2010 (1) december 2009 (2) november 2009 (1) oktober 2009 (3) september 2009 (2) augusti 2009 (1) juli 2009 (1) juni 2009 (1) maj 2009 (2) april 2009 (3) mars 2009 (2) februari 2009 (1) januari 2009 (1) december 2008 (4) november 2008 (2) oktober 2008 (1) september 2008 (1) augusti 2008 (1) juli 2008 (1) juni 2008 (2) maj 2008 (1) april 2008 (2) mars 2008 (1) februari 2008 (1) januari 2008 (1) december 2007 (1) november 2007 (2) oktober 2007 (1) september 2007 (1) augusti 2007 (1) juli 2007 (2) juni 2007 (2) maj 2007 (2) april 2007 (2) mars 2007 (2) februari 2007 (1) januari 2007 (1) december 2006 (1) november 2006 (2) oktober 2006 (1) september 2006 (2) augusti 2006 (1) juli 2006 (1) juni 2006 (2) maj 2006 (1) april 2006 (1) mars 2006 (1) februari 2006 (2) januari 2006 (1) december 2005 (1) september 2005 (1) juli 2005 (1) april 2005 (1) februari 2005 (1) december 2004 (1) november 2004 (1) oktober 2004 (1) juni 2004 (1) mars 2004 (1) november 2003 (1) augusti 2003 (1) maj 2003 (1) mars 2003 (1) februari 2003 (1) oktober 2002 (1) mars 2002 (1) oktober 1999 (1) november 1998 (1) april 1996 (1) april 1995 (1) januari 1994 (1) mars 1976 (1)
Booklets (PDF)
Article
Bloggtoppen.se
Articles
Till Näringsutskottet
Skrivelse från Uppfinnarkollegiet
Till Näringsutskottet

Uppfinnarkollegiet vill härmed framföra förslaget att Näringsutskottet överväger ett utskottsinitiativ när det gäller att stärka patentskyddet. Bakgrunden är följande.

Regeringen offentliggjorde den 25 januari i år direktiven till en utredning om straffskalorna för vissa allvarliga immaterialrättsintrång (Dir 2017:4). En särskild utredare ska överväga om det behövs skärpta straffskalor för de allvarligaste fallen av upphovsrättsintrång och varumärkesintrång.

Om utredaren föreslår skärpta straffskalor, ska utredaren ta ställning till om åtalsprövningsreglerna bör ändras till följd av dessa förslag. Utredaren ska också överväga om det bör bli lättare att säkra immateriell egendom under en brottsutredning och om det bör tydliggöras hur förverkad immateriell egendom ska hanteras. Utredaren ska föreslå de författningsändringar som det finns anledning till. Uppdraget ska redovisas senast den 15 februari 2018.

Uppfinnarkollegiet välkomnar denna utredning, men finner en svårmotiverad brist i dess uppdrag. Direktiven rör skyddet för såväl konstnärer som dataprogrammerare och varumärkesinnehavare mot strategiskt planerade brottslighet som drivs i kommersiellt syfte. Däremot saknas ett tydligt uppdrag i samma kategori: att stärka skyddet för patentägare, och särskilt de som har svårast att värja sig mot intrång. Dessa är enskilda uppfinnare och innovatörer i små bolag med svag finansiell styrka jämfört med de stora tillverkande och säljande företag i Sverige och utomlands, som med lätthet kan ekonomiskt utmatta patentinnehavarna i kostsamma tvister om licensavtal och patentintrång.

Nuvarande patentlag utgår från principiell jämbördighet mellan rättighetsinnehavaren och motparten, men detta förhållande råder i praktiken endast om bägge parter har jämbördiga möjligheter att bevaka sina intressen i juridiska processer. Det ekonomiska underläge som i realiteten rättighetsägaren ofta befinner sig i försvagar patentskyddet. Detta förhållande gagnar inte Sveriges innovationsförmåga och borde därför uppmärksammas av utredaren.

Uppfinnarkollegiet efterlyser tilläggsdirektiv som ger den särskilda utredaren i uppdrag att föreslå åtgärder som stärker även patentskyddet.

UPPFINNARKOLLEGIET
Uppsala och Stockholm den 21 februari 2017

Carl-Johan Westholm Dan Brändström
Ordförande Vice ordförande