Stateblind.eu
Carl-Johan Westholm’s personal blog
Time saving text: uncommon comments with common sense
ARCHIVES
november 2021 (1) september 2021 (1) juni 2021 (1) januari 2021 (1) december 2020 (1) november 2020 (1) september 2020 (1) augusti 2020 (2) juli 2020 (1) maj 2020 (1) april 2020 (3) februari 2020 (1) januari 2020 (1) oktober 2019 (2) september 2019 (1) augusti 2019 (1) juni 2019 (1) maj 2019 (1) mars 2019 (2) februari 2019 (1) december 2018 (1) november 2018 (2) september 2018 (1) juli 2018 (1) maj 2018 (2) april 2018 (1) mars 2018 (1) februari 2018 (2) januari 2018 (1) december 2017 (1) november 2017 (1) oktober 2017 (1) augusti 2017 (1) juli 2017 (1) juni 2017 (2) februari 2017 (2) januari 2017 (1) november 2016 (1) september 2016 (2) augusti 2016 (1) juni 2016 (2) maj 2016 (2) mars 2016 (2) januari 2016 (1) december 2015 (1) november 2015 (3) oktober 2015 (1) september 2015 (1) augusti 2015 (1) juni 2015 (1) maj 2015 (1) april 2015 (2) mars 2015 (1) januari 2015 (2) december 2014 (2) november 2014 (1) oktober 2014 (2) juni 2014 (3) maj 2014 (2) april 2014 (3) mars 2014 (3) februari 2014 (1) januari 2014 (1) december 2013 (3) november 2013 (1) oktober 2013 (1) augusti 2013 (2) maj 2013 (4) april 2013 (1) mars 2013 (2) februari 2013 (1) januari 2013 (2) december 2012 (1) november 2012 (1) oktober 2012 (3) september 2012 (1) juli 2012 (1) maj 2012 (2) april 2012 (1) februari 2012 (2) januari 2012 (5) december 2011 (1) november 2011 (1) oktober 2011 (3) september 2011 (2) augusti 2011 (1) juli 2011 (1) juni 2011 (2) maj 2011 (2) april 2011 (2) mars 2011 (1) februari 2011 (2) januari 2011 (2) december 2010 (2) november 2010 (2) oktober 2010 (2) september 2010 (2) augusti 2010 (1) juli 2010 (1) juni 2010 (1) maj 2010 (1) april 2010 (1) mars 2010 (2) februari 2010 (2) januari 2010 (1) december 2009 (2) november 2009 (1) oktober 2009 (3) september 2009 (2) augusti 2009 (1) juli 2009 (1) juni 2009 (1) maj 2009 (2) april 2009 (3) mars 2009 (2) februari 2009 (1) januari 2009 (1) december 2008 (4) november 2008 (2) oktober 2008 (1) september 2008 (1) augusti 2008 (1) juli 2008 (1) juni 2008 (2) maj 2008 (1) april 2008 (2) mars 2008 (1) februari 2008 (1) januari 2008 (1) december 2007 (1) november 2007 (2) oktober 2007 (1) september 2007 (1) augusti 2007 (1) juli 2007 (2) juni 2007 (2) maj 2007 (2) april 2007 (2) mars 2007 (2) februari 2007 (1) januari 2007 (1) december 2006 (1) november 2006 (2) oktober 2006 (1) september 2006 (2) augusti 2006 (1) juli 2006 (1) juni 2006 (2) maj 2006 (1) april 2006 (1) mars 2006 (1) februari 2006 (2) januari 2006 (1) december 2005 (1) september 2005 (1) juli 2005 (1) april 2005 (1) februari 2005 (1) december 2004 (1) november 2004 (1) oktober 2004 (1) juni 2004 (1) mars 2004 (1) november 2003 (1) augusti 2003 (1) maj 2003 (1) mars 2003 (1) februari 2003 (1) oktober 2002 (1) mars 2002 (1) oktober 1999 (1) november 1998 (1) april 1996 (1) april 1995 (1) januari 1994 (1) mars 1976 (1)
Booklets (PDF)
Article
Bloggtoppen.se
Articles
DEBATT: När Liberalerna glömde skydda äganderätten
Smedjan, nättidning, den 6 oktober 2019


Liberalernas miljonsatsning på forskning och utveckling gynnar stora, resursstarka aktörer, medan enskilda uppfinnare ofta står rättslösa. Brott mot patenträtten borde bestraffas minst lika effektivt och avskräckande som andra ekonomiska brott, skriver Carl-Johan Westholm, ordförande i Uppfinnarkollegiet.
------------------------------------------------------------------------------
Liberalerna har fått igenom en satsning i höstbudgeten på ytterligare 500 miljoner kronor nästa år av det så kallade FoU-bidraget till forskning och utveckling. Det handlar om en nedsättning av arbetsgivaravgifter som företag kan göra för personer som arbetar med utveckling. Avdraget har funnits sedan 2014, men anslaget fördubblas nu för att öka med ytterligare 150 miljoner 2021. Förhoppningen är fler jobb och patent i Sverige.

Det här kan förefalla gott och väl. Men det är något som skaver. Det var ingen tillfällighet att Liberalerna presenterade sitt bidrag till statsbudgeten hos Ericsson i Kista. Varje år söker it-jätten Ericsson runt 1 500 stycken patent. Bara i Sverige arbetar 8 000 personer hos Ericsson med utveckling och forskning.

Svenska företag satsar runt 100 miljarder på forskning och utveckling per år redan i dag. Imponerande, bra och nödvändigt. Men det finns andra delar av verkligheten.

Reforminstitutet gav 2014 docent Christian Sandström (Chalmers och Ratio) i uppdrag att undersöka i vilka miljöer som svenska uppfinningar tagits fram. Han fann att ungefär hälften av de 100 främsta innovationerna, 47 procent, skapats av anställda vid företag. Från universiteten har 20 procent av de främsta innovationerna kommit. Fristående uppfinnare svarar för 33 procent.

Många fristående uppfinnare med erfarenheter avstår från att slutföra sina arbeten eftersom den egna äganderätten är svår att skydda. Även om de skulle få hela delen av de ökade statsbidragen, och utnyttjade allt effektivt – och inte minst då, d v s skapade mycket nytt och värdefullt – så skulle inkomsterna av deras patent troligen stjälas.

Medelmåttiga och dåliga uppfinningar är inte stöldbegärliga, de är likt diamanter av plast. Men riktigt värdefulla patent angrips inte sällan - av företag med större resurser än de mindre innovatörsföretagen.

I bästa fall kan en fristående innovatör lyckas avtala om samarbete med ett finansiellt starkt företag, men ofta visar sig värdet av patentet sent, efter många års dyrbar teknisk utveckling. Då är det billigare för intrångsmakaren att betala jurister för att knäcka den fristående uppfinnarens ekonomi i rättegångar – än att betala licensavgifter. Vi talar här om licensintäkter i storleken flera hundra miljoner kronor eller i miljardklassen.

Rättegångar? Ja, för till skillnad om en bank rånas, då bankkamreren ringer till polisen och åklagare sedan kopplas in, är patentstölder i regel tvister, d v s civilmål. Om det vore fallet för bankrånare, skulle banken tvingas stämma rånaren för att söka få tillbaka pengarna.

Sedan 1967 kan patentintrång visserligen formellt leda till allmänt åtal, men ”särskilda skäl” måste gälla. Åklagarmyndigheten, inte den drabbade, står i så fall för kostnaderna att driva målet i rätten. Kraven på dessa ”särskilda skäl” är emellertid så höga att inget mål hamnat i domstol under 51 år. Därför blir den drabbade patentägaren hänvisad till att stämma intrångsmakaren och med egna medel bekosta juridiken.

En äldre utredning - Patentlagsutredningen (SOU 2015:41) – lär sedan länge beredas i regeringskansliet. Dess strävan att harmonisera (likrikta) svensk patentlag med övriga europeiska länders kan ha fog för sig – men bara om resultatet blir ett förstärkt rättighetsskydd inom EU för patentägare.

Patentlagsutredningen verkar instämma i en tidigare Patentprocessutrednings uppfattning att ”patentintrång borde avkriminaliseras”, alltså även formellt. Denna äldre utredning ansåg också att det gällande ”straffet som sanktion mot patentintrång inte spelade någon större roll och att kostnaderna för åklagaren att utreda mer komplicerade frågor om intrång inte kunde anses motiverade". Men tydligen skulle det vara motiverat att den drabbade tar kostnaderna.

Det stämmer att straffet inte haft någon större betydelse – men inte för att dess potential varit ringa utan för att lagen inte har tillämpats. ”Patenträttsliga åtal är inte bara sällsynta, de allmänna åtalen kan sägas vara icke existerande”, skrev Patentlagsutredningen 2015: ”Inget allmänt åtal har väckts i patentmål sedan patentlagen trädde i kraft”. Det var alltså för ett halvt sekel sedan…

Uppfinnarkollegiet har uppmanat regeringen att skyndsamt ta fram ett lagförslag som tillförsäkrar även ett mindre uppfinnarföretag en rättssäker betalning för sitt arbete. Patentintrång bör inte avkriminaliseras utan tvärtom bestraffas minst lika effektivt och avskräckande som andra ekonomiska brott. Ett av samtliga politiska partier tyvärr bortglömt område är äganderätten till uppfinningar.

”500 nya miljoner ska lyfta svensk innovation” löd en rubrik från det liberala mötet i Ericssons studio i Kista.

Rättssäkerhet är viktigare och mer grundläggande än statsbidrag. Det gäller även uppfinnare, enskilda eller i samverkan med andra. Här har inte bara Liberalerna en given uppgift. Rättssäkerhet kan lyfta svensk innovation.

Carl-Johan Westholm
Ordförande i Uppfinnarkollegiet