Stateblind.eu
Carl-Johan Westholm’s personal blog
Time saving text: uncommon comments with common sense
ARCHIVES
november 2021 (1) september 2021 (1) juni 2021 (1) januari 2021 (1) december 2020 (1) november 2020 (1) september 2020 (1) augusti 2020 (2) juli 2020 (1) maj 2020 (1) april 2020 (3) februari 2020 (1) januari 2020 (1) oktober 2019 (2) september 2019 (1) augusti 2019 (1) juni 2019 (1) maj 2019 (1) mars 2019 (2) februari 2019 (1) december 2018 (1) november 2018 (2) september 2018 (1) juli 2018 (1) maj 2018 (2) april 2018 (1) mars 2018 (1) februari 2018 (2) januari 2018 (1) december 2017 (1) november 2017 (1) oktober 2017 (1) augusti 2017 (1) juli 2017 (1) juni 2017 (2) februari 2017 (2) januari 2017 (1) november 2016 (1) september 2016 (2) augusti 2016 (1) juni 2016 (2) maj 2016 (2) mars 2016 (2) januari 2016 (1) december 2015 (1) november 2015 (3) oktober 2015 (1) september 2015 (1) augusti 2015 (1) juni 2015 (1) maj 2015 (1) april 2015 (2) mars 2015 (1) januari 2015 (2) december 2014 (2) november 2014 (1) oktober 2014 (2) juni 2014 (3) maj 2014 (2) april 2014 (3) mars 2014 (3) februari 2014 (1) januari 2014 (1) december 2013 (3) november 2013 (1) oktober 2013 (1) augusti 2013 (2) maj 2013 (4) april 2013 (1) mars 2013 (2) februari 2013 (1) januari 2013 (2) december 2012 (1) november 2012 (1) oktober 2012 (3) september 2012 (1) juli 2012 (1) maj 2012 (2) april 2012 (1) februari 2012 (2) januari 2012 (5) december 2011 (1) november 2011 (1) oktober 2011 (3) september 2011 (2) augusti 2011 (1) juli 2011 (1) juni 2011 (2) maj 2011 (2) april 2011 (2) mars 2011 (1) februari 2011 (2) januari 2011 (2) december 2010 (2) november 2010 (2) oktober 2010 (2) september 2010 (2) augusti 2010 (1) juli 2010 (1) juni 2010 (1) maj 2010 (1) april 2010 (1) mars 2010 (2) februari 2010 (2) januari 2010 (1) december 2009 (2) november 2009 (1) oktober 2009 (3) september 2009 (2) augusti 2009 (1) juli 2009 (1) juni 2009 (1) maj 2009 (2) april 2009 (3) mars 2009 (2) februari 2009 (1) januari 2009 (1) december 2008 (4) november 2008 (2) oktober 2008 (1) september 2008 (1) augusti 2008 (1) juli 2008 (1) juni 2008 (2) maj 2008 (1) april 2008 (2) mars 2008 (1) februari 2008 (1) januari 2008 (1) december 2007 (1) november 2007 (2) oktober 2007 (1) september 2007 (1) augusti 2007 (1) juli 2007 (2) juni 2007 (2) maj 2007 (2) april 2007 (2) mars 2007 (2) februari 2007 (1) januari 2007 (1) december 2006 (1) november 2006 (2) oktober 2006 (1) september 2006 (2) augusti 2006 (1) juli 2006 (1) juni 2006 (2) maj 2006 (1) april 2006 (1) mars 2006 (1) februari 2006 (2) januari 2006 (1) december 2005 (1) september 2005 (1) juli 2005 (1) april 2005 (1) februari 2005 (1) december 2004 (1) november 2004 (1) oktober 2004 (1) juni 2004 (1) mars 2004 (1) november 2003 (1) augusti 2003 (1) maj 2003 (1) mars 2003 (1) februari 2003 (1) oktober 2002 (1) mars 2002 (1) oktober 1999 (1) november 1998 (1) april 1996 (1) april 1995 (1) januari 1994 (1) mars 1976 (1)
Booklets (PDF)
Article
Bloggtoppen.se
Articles
Rättsskyddet för små företag behöver stärkas
Svenska Dagbladet, gästledare torsdag den 13 februari 2020
”Enhörningar” är företag med ett marknadsvärde högre än en miljard US dollar, som – i Sverige - King (Candy Crush), Skype, Klarna, iZettle, Northvolt och Mojang (Minecraft). Idag finns det uppåt 20 000 sådana ”tech firms” i första stadiet och uppåt i Storstockholm.
Programmerare är följaktligen efterfrågade, bristen ett tillväxthinder.

Bortsett från Silicon Valley i Kalifornien har det under de senaste tjugo åren skapats flest nya ”unicorns” per invånare i Sverige och särskilt i Stockholmsområdet. Det noteras i boken ”Bureaucrats or Markets in Innovation Policy?” (Ratio) av Christian Sandström, Karl Wennberg och Nils Karlson.

Bristen på kapital förefaller däremot inte vara ett större problem, menar författarna; i de flesta fall fungerar kapitalmarknaden bra i många länder. Privata investerare är bäst lämpade att avväga riskerna vid satsningar även i början av osäkra projekt.

Icke desto mindre är det vanligt i många länder att regeringar och myndigheter låter skattebetalarna direkt finansiera olika företags starter. Men förväntningarna hos de välvilliga givarna infrias sällan, visar studier av Ratios forskare.

Nu ska EU återigen ”kraftsamla” för att främja den europeiska ekonomin och företagsamheten, denna gång under det goda banéret ”hållbarhet”. EU-kommissionen har tillsatt en expertgrupp. EU-kommissionären för ”innovation, forskning, kultur, utbildning och ungdom” Mariya Gabriel ser fram emot en ”framtidsinriktad forsknings- och innovationspolitik”.

Vid sidan av alla goda intentioner, och den förutsägbara diskussionen mellan företrädare för respektive centraliserade lösningar och decentralisering – det senare kallades en gång ”subsidiaritet” i EU-korridorerna – finns det anledning för regering och riksdag i Sverige att belysa och ändra på ett märkligt missförhållande.

Det är nämligen så att äganderätten till uppfinningar har ett svagt skydd. Kina har länge utnyttjat europeiska och amerikanska patent utan att betala. Dess bättre tycks nu USA ha lyckats pressa Kina till att sluta med patentstölder.

Men det finns andra saker som kan och bör lösas på nationell och EU-nivå. Åklagare i Sverige har många gånger fått ungdomar fällda för fildelning. Men när företag gör intrång i andras patent är åklagare passiva.

Om en rånare kommer in i en bank ringer bankens lokalchef upp polisen. Ingen kommer på tanken att det vore bättre om banken istället stämde rånaren för intrång. Men det är den ordning som gäller för patentägare som utsätts för stöld och obetalda licensavgifter.
I Sverige är tiden för en domstol att behandla patentintrång 36 månader, i Tyskland 9, i Storbritannien 11, i Holland 10 och i Frankrike 20, enligt Ratio.

Nu är det dessutom så, att är det patenterade särskilt värdefullt, då kan det vara långt lönsammare för det etablerade företag som nyttjar den patenterade idén att hellre betala jurister för att uppehålla och förlänga processen mot uppkomlingen, den kapitalsvaga patentägaren, än att betala för licensen.

Men ändrade lagar för åtal i immaterialrättsfall är på väg. De bereds för närvarande i regeringskansliet.

I ett utkast föreslås att straffskalorna för de allvarligaste fallen av immaterial¬rättsintrång skärps genom att särskilda straffskalor för uppsåtliga grova brott införs i samtliga immaterialrättsliga lagar.

När det gäller just patent, är läget följande:

Gällande lagar om patentbrott infördes 1967. De kräver dels att målsägande anger brottet till åtal, dels att åtal är påkallat av särskilda skäl från allmän synpunkt. Det närmast unika är att dessa lagar aldrig har prövats. Ingen åklagare har nämligen funnit att kravet på särskilda skäl från allmän synpunkt har varit uppfyllt - i över femtio år.

Ett exempel på rättsläget är att nyligen, efter en anmälan om patentintrång, avvisades redan en förundersökning av en åklagare med bedömningen att "Det utpekade bolaget synes vara ett etablerat och seriöst företag."

I utkastet till ny lag noteras att även enskilda uppfinnare har en berättigad förväntan att få statens skydd när deras prestationer utnyttjas medvetet och olovligen av någon annan. Men de förändringar som föreslagits innebär ändå en fortsatt snäv åtalsgräns för patentintrången. Åtalet ska fortfarande vara ”motiverat från allmän synpunkt”. Därmed förefaller de föreslagna förändringarna i lagtexten bli utan effekt.

Etablerade och seriösa företag torde finnas även i framtiden – med fri lejd i intrångslabyrinten. Där små företag, hur seriösa som helst men inte lika etablerade men med värdefulla patent, ofta råkar illa ut. Framgångsrika ”enhörningar” har i allmänhet sin styrka i annat än patenterad, kostsamt utvecklad teknik.

Det är inte enbart staten som kan hota den enskilda äganderätten. Men staten kan skydda den. Denna uppgift borde vara en grunden även i en ”framtidsinriktad forsknings- och innovationspolitik”, svensk och europeisk.

Carl-Johan Westholm
ordförande i Uppfinnarkollegiet