Stateblind.eu
Carl-Johan Westholm’s personal blog
Time saving text: uncommon comments with common sense
ARCHIVES
november 2021 (1) september 2021 (1) juni 2021 (1) januari 2021 (1) december 2020 (1) november 2020 (1) september 2020 (1) augusti 2020 (2) juli 2020 (1) maj 2020 (1) april 2020 (3) februari 2020 (1) januari 2020 (1) oktober 2019 (2) september 2019 (1) augusti 2019 (1) juni 2019 (1) maj 2019 (1) mars 2019 (2) februari 2019 (1) december 2018 (1) november 2018 (2) september 2018 (1) juli 2018 (1) maj 2018 (2) april 2018 (1) mars 2018 (1) februari 2018 (2) januari 2018 (1) december 2017 (1) november 2017 (1) oktober 2017 (1) augusti 2017 (1) juli 2017 (1) juni 2017 (2) februari 2017 (2) januari 2017 (1) november 2016 (1) september 2016 (2) augusti 2016 (1) juni 2016 (2) maj 2016 (2) mars 2016 (2) januari 2016 (1) december 2015 (1) november 2015 (3) oktober 2015 (1) september 2015 (1) augusti 2015 (1) juni 2015 (1) maj 2015 (1) april 2015 (2) mars 2015 (1) januari 2015 (2) december 2014 (2) november 2014 (1) oktober 2014 (2) juni 2014 (3) maj 2014 (2) april 2014 (3) mars 2014 (3) februari 2014 (1) januari 2014 (1) december 2013 (3) november 2013 (1) oktober 2013 (1) augusti 2013 (2) maj 2013 (4) april 2013 (1) mars 2013 (2) februari 2013 (1) januari 2013 (2) december 2012 (1) november 2012 (1) oktober 2012 (3) september 2012 (1) juli 2012 (1) maj 2012 (2) april 2012 (1) februari 2012 (2) januari 2012 (5) december 2011 (1) november 2011 (1) oktober 2011 (3) september 2011 (2) augusti 2011 (1) juli 2011 (1) juni 2011 (2) maj 2011 (2) april 2011 (2) mars 2011 (1) februari 2011 (2) januari 2011 (2) december 2010 (2) november 2010 (2) oktober 2010 (2) september 2010 (2) augusti 2010 (1) juli 2010 (1) juni 2010 (1) maj 2010 (1) april 2010 (1) mars 2010 (2) februari 2010 (2) januari 2010 (1) december 2009 (2) november 2009 (1) oktober 2009 (3) september 2009 (2) augusti 2009 (1) juli 2009 (1) juni 2009 (1) maj 2009 (2) april 2009 (3) mars 2009 (2) februari 2009 (1) januari 2009 (1) december 2008 (4) november 2008 (2) oktober 2008 (1) september 2008 (1) augusti 2008 (1) juli 2008 (1) juni 2008 (2) maj 2008 (1) april 2008 (2) mars 2008 (1) februari 2008 (1) januari 2008 (1) december 2007 (1) november 2007 (2) oktober 2007 (1) september 2007 (1) augusti 2007 (1) juli 2007 (2) juni 2007 (2) maj 2007 (2) april 2007 (2) mars 2007 (2) februari 2007 (1) januari 2007 (1) december 2006 (1) november 2006 (2) oktober 2006 (1) september 2006 (2) augusti 2006 (1) juli 2006 (1) juni 2006 (2) maj 2006 (1) april 2006 (1) mars 2006 (1) februari 2006 (2) januari 2006 (1) december 2005 (1) september 2005 (1) juli 2005 (1) april 2005 (1) februari 2005 (1) december 2004 (1) november 2004 (1) oktober 2004 (1) juni 2004 (1) mars 2004 (1) november 2003 (1) augusti 2003 (1) maj 2003 (1) mars 2003 (1) februari 2003 (1) oktober 2002 (1) mars 2002 (1) oktober 1999 (1) november 1998 (1) april 1996 (1) april 1995 (1) januari 1994 (1) mars 1976 (1)
Booklets (PDF)
Article
Bloggtoppen.se
Articles
Den retoriska virusepidemin
Svenska Dagbladet, gästledare påskafton lördag den 11 april 2020
I dessa coronatider finns extra osäkerhet och oklarhet. Bäggedera kan i de flesta fall minska över tiden, inte minst genom medvetna åtgärder.

Osäkerheten kan minska genom observationer och analyser av verkligheten. Oklarheten kan minska genom granskning av hur vi människor tänker och uttrycker oss. För att uppnå det senare - större tankeskärpa - behövs inga tester utan istället fokus på hur ord med stor spridning används med oklar innebörd, en slags retorisk virusepidemi.

Till det kommer att vi alla gärna tillgriper våra egna inövade verklighetsbilder, förklaringar och lösningar när nya problem dyker upp. Det förenklar, och är förutsägbart, till skillnad mot epidemier.

Ett oklart ord, för det första, är ”marknad”. Ett problem beskrivs som marknadens fel - eller som bristen på marknad. Sällan skiljs tydligt mellan marknadsmekanismen och marknadsekonomin.

Mekanismen är relationen mellan utbud och efterfrågan – som alltid kommer att finnas så länge det finns liv, inte bara mänskligt liv. Ekonomin är penningens roll i en sådan relation. Antingen är den, den ena extremen, helt utan fastställda regler, den rena anarkin. Eller i minsta detalj reglerad av en politisk överhet, den absoluta, totalitära makten. I praktiken finns många slags mellanlägen.

Reglerna kan vara bra eller dåliga, utifrån politiska värderingar. Och mer eller mindre effektiva, med oönskade följdverkningar.
Coronaepidemin startade vid en lokal marknad i Wuhan i Kina med levande eller nyss avlivade djur, våta djur, ”våtmarknad”. Är felet marknadsekonomins? I den kommunistiska diktaturen Kina?

Felet är rimligen själva organiserandet av denna handel. Är det ett exempel på att det behövs ”mer politik och mindre marknad”. Eller att det är fel med diktaturer? Knappast. Dåliga regler kan införas av var och en, var som helst. Den nedtryckta yttrandefriheten i Kina är däremot ett diktaturens kännetecken.

I Sverige tas behovet av starka statliga insatser som skäl för att påvisa att ”marknaden inte klarar av krisen”. Men den som litar på Löfven litar sällan på Trump. I många länder är det tydligt att staterna inte haft det som medborgare och företag förväntar sig av den nationella makten: en beredskap för det oväntade - som inte kan finansieras med privata vinstintressen (”profitmotiv”) utan endast av nationella, statliga säkerhetsintressen.

För det andra. Det sägs ibland att ”samhället” måste gripa in. Och då menas i Sverige ofta staten, regionerna (f d landstingen) och kommunerna. Denna sammanblandning har varit ett långsamt verkande retoriskt virus. Redan den franske statsvetaren Maurice Duverger upptäckte vid ett Sverigebesök för 50 år sedan att löften om ”ett starkt samhälle” var detsamma som en utbyggd offentlig sektor.

”Staten, det är jag”, är ett bekant yttrande som tillskrivs den franske solkungen Ludvig XIV för mer än 300 år sedan. ”Samhället, det är jag”, har länge varit en understämma i svenska förstamajtal.

Det är förvisso så att utan medverkan av hela samhället kan statsmakterna hälsa hem. En förtroendefull samverkan är nödvändig. USAs krigsindustri rustade upp före och under andra världskriget, under ofrånkomlig statlig ledning. Planekonomi, ja. Med privata ägarintressen? Yes! Utan denna samverkan hade demokratierna inte segrat.

Därför ter det sig egendomligt när just Sveriges försvarsminister (Aftonbladet 6 mars) gick ut med ett angrepp på privata företag som levererar tjänster till den offentliga sektorn inom vård, skola och omsorg och antydde behovet av socialisering. Själv är han chef för departementet som köper från statens största privata underleverantör, krigsmaterieltillverkaren Saab. Ska Saab förstatligas?

Ett tredje retoriskt virus sedan länge är talet om samarbete, särskilt behovet av ”internationellt samarbete”. Vem kan vara däremot? Skulle erbjudanden komma från Moskva och Beijing till Stockholm om ökat internationellt samarbete på deras villkor, skulle förmodligen en och annan dra öronen åt sig. Den maktpolitiska räven kan raska även under isen på Finska viken.

Samarbete mellan stater, företag och medborgare är en självklarhet. Men lika självklart är att det finns en del slags samarbeten som är skadliga, och bör undvikas. EU gör inte allt, och det är bra. Och en del som EU gör är inte bra. Och en del annat borde EU ha gjort, t ex en bättre beredskap för det oväntade som berör alla medlemsländer.

Ibland kallas EU för ”Europa”. Men det politiska är inte, och bör inte, vara detsamma som samhället, varken i Sverige eller Europa.

Vi önskar alla de medicinska virusbekämparna framgång. Kampen kan ta tid. Så är det också med retoriska virus. I bägge fallen krävs uppmärksamhet. Men i längden märks resultaten – och det är inte fel att märka ord, även om irritation mot att andra märker ord kan synas hos bärarna av oklara tankar.

Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta, som Esaias Tegnér sade för i år 200 år sedan. Klarhet i tanken kan också göra det lättare att bedöma det som är osäkert.

Carl-Johan Westholm
Fil dr i statskunskap, ordförande i Uppfinnarkollegiet