Stateblind.eu
Carl-Johan Westholm’s personal blog
Time saving text: uncommon comments with common sense
ARCHIVES
november 2021 (1) september 2021 (1) juni 2021 (1) januari 2021 (1) december 2020 (1) november 2020 (1) september 2020 (1) augusti 2020 (2) juli 2020 (1) maj 2020 (1) april 2020 (3) februari 2020 (1) januari 2020 (1) oktober 2019 (2) september 2019 (1) augusti 2019 (1) juni 2019 (1) maj 2019 (1) mars 2019 (2) februari 2019 (1) december 2018 (1) november 2018 (2) september 2018 (1) juli 2018 (1) maj 2018 (2) april 2018 (1) mars 2018 (1) februari 2018 (2) januari 2018 (1) december 2017 (1) november 2017 (1) oktober 2017 (1) augusti 2017 (1) juli 2017 (1) juni 2017 (2) februari 2017 (2) januari 2017 (1) november 2016 (1) september 2016 (2) augusti 2016 (1) juni 2016 (2) maj 2016 (2) mars 2016 (2) januari 2016 (1) december 2015 (1) november 2015 (3) oktober 2015 (1) september 2015 (1) augusti 2015 (1) juni 2015 (1) maj 2015 (1) april 2015 (2) mars 2015 (1) januari 2015 (2) december 2014 (2) november 2014 (1) oktober 2014 (2) juni 2014 (3) maj 2014 (2) april 2014 (3) mars 2014 (3) februari 2014 (1) januari 2014 (1) december 2013 (3) november 2013 (1) oktober 2013 (1) augusti 2013 (2) maj 2013 (4) april 2013 (1) mars 2013 (2) februari 2013 (1) januari 2013 (2) december 2012 (1) november 2012 (1) oktober 2012 (3) september 2012 (1) juli 2012 (1) maj 2012 (2) april 2012 (1) februari 2012 (2) januari 2012 (5) december 2011 (1) november 2011 (1) oktober 2011 (3) september 2011 (2) augusti 2011 (1) juli 2011 (1) juni 2011 (2) maj 2011 (2) april 2011 (2) mars 2011 (1) februari 2011 (2) januari 2011 (2) december 2010 (2) november 2010 (2) oktober 2010 (2) september 2010 (2) augusti 2010 (1) juli 2010 (1) juni 2010 (1) maj 2010 (1) april 2010 (1) mars 2010 (2) februari 2010 (2) januari 2010 (1) december 2009 (2) november 2009 (1) oktober 2009 (3) september 2009 (2) augusti 2009 (1) juli 2009 (1) juni 2009 (1) maj 2009 (2) april 2009 (3) mars 2009 (2) februari 2009 (1) januari 2009 (1) december 2008 (4) november 2008 (2) oktober 2008 (1) september 2008 (1) augusti 2008 (1) juli 2008 (1) juni 2008 (2) maj 2008 (1) april 2008 (2) mars 2008 (1) februari 2008 (1) januari 2008 (1) december 2007 (1) november 2007 (2) oktober 2007 (1) september 2007 (1) augusti 2007 (1) juli 2007 (2) juni 2007 (2) maj 2007 (2) april 2007 (2) mars 2007 (2) februari 2007 (1) januari 2007 (1) december 2006 (1) november 2006 (2) oktober 2006 (1) september 2006 (2) augusti 2006 (1) juli 2006 (1) juni 2006 (2) maj 2006 (1) april 2006 (1) mars 2006 (1) februari 2006 (2) januari 2006 (1) december 2005 (1) september 2005 (1) juli 2005 (1) april 2005 (1) februari 2005 (1) december 2004 (1) november 2004 (1) oktober 2004 (1) juni 2004 (1) mars 2004 (1) november 2003 (1) augusti 2003 (1) maj 2003 (1) mars 2003 (1) februari 2003 (1) oktober 2002 (1) mars 2002 (1) oktober 1999 (1) november 1998 (1) april 1996 (1) april 1995 (1) januari 1994 (1) mars 1976 (1)
Booklets (PDF)
Article
Bloggtoppen.se
Articles
Européerna förtjänar bättre än kontinental statskapitalism
Svenska Dagbladet, ledarsidans web, gäst, lördag den 11 juli 2020
I EU ska medlemsländernas regeringschefer den 17-18 juli slutligt söka göra upp om det gigantiska så kallade återhämtningsprogram efter Corona som EU-kommissionen föreslagit.

750 miljarder euro lånas upp, med EU-budgeten som säkerhet, och återförs till medlemsländer som bidrag (500 miljarder) och lån på förmånliga villkor (250 miljarder). Amorteringar ska ske under perioden 2028–58.

Ökade skatteintäkter behövs för att betala ränteutgifter fram till och med 2027. Kommissionen vill därför utvidga systemet med utsläppsrättigheter; beskatta företag som har ”stor nytta” av den inre marknaden; införa en importavgift baserad på fossilförbrukning; beskatta plastartiklar och utkräva en ”digital skatt” på företag som har en omsättning som överstiger 750 miljoner euro.

Omkring 75 procent av upplånade medel ska gå till nationella återhämtningsprogram. Övriga stödåtgärder utvecklas i samarbete med kommissionen. Särskilda poster finns för sammanhållningspolitik, jordbruk, klimatomställning och insatser för att ge stöd till privata investeringar.

Men det handlar om mer än så.

Två saker bör särskilt observeras för att någorlunda klargöra utsikterna för en bedömning av det sannolika och det önskvärda.

Det första är programmets ambition att stärka de i EU ingående ekonomierna, och att en förutsättning är att EU självt agerar. Det finns förvisso många samverkande delar i EU-ländernas ekonomier, men detsamma kan sägas om världsekonomin. Det betyder inte att det behövs en världsregering för att få fart på världsekonomin efter Corona. Eller mer centralisering till Bryssel.

Det andra är att det märks en större likhet - ökad konvergens - mellan vad som nu tycks alltmer synas när det gäller näringsliv, kapital och handel hos de ansvariga politiska ledningarna i Kina, Ryssland, USA och EU. De nationalistiska och protektionistiska dragen framträder tydligare, och triggar varandra.

Det finns ideologiskt en uppseendeväckande acceptans även i kommunistiska Kina och i icke liberala Ryssland för privata mångmiljardförmögenheter i tät kontakt med statsmaktens överhöghet. En jordmån för maktspel och korruption.

Även i USA har den traditionella blandningen av olika intressen ånyo fått en starkt koncentrerad karaktär i delar av ekonomin. Det lika traditionella valsystemet har också under senare år kommit att medverka till ökad polarisering.

Mot denna bakgrund och med den uppblossade coronapandemin som tändbränsle ska Europas länder manövrera. Storbritannien seglar sin egen sjö, men EU berör alla européer.

Med Tyskland som EUs ordförandeland andra halvåret i år är förväntningarna större än på länge. Men vad kan uppnås, och vad bör uppnås?

Redan den mest spridda beskrivningen av vad som står på spel är i ett avseende märkligt ytlig. Förbundskansler Merkel betonar europeisk solidaritet mer än brukligt, och hennes position framställs som europeisk och inte tysklandsinriktad.

I själva verket förhåller det sig närmast tvärtom. Övriga EUs länder manas nu till att ställa upp med miljardsubventioner till främst Italien, som många anser har misskött sin ekonomi genom att inte ha hanterat följderna av den gemensamma valutan.

Under ett antal år har tyska banker lånat ut euro till köpare i främst Italien av tyska produkter. Nu har coronapandemin gjort situationen akut. Återbetalning av dessa lån tycks inte kunna ske i större utsträckning - särskilt inte om Italiens stat och näringsliv ska sopa upp efter Coronan och med nya lånade medel investera sig ur krisen. Det skulle drabba de tyska fordringsägarna. Merkel vädjar då till övriga EU-länder att vara med och dela på de tyska fordringsägarnas förluster, åberopande den europeiska solidariteten.

Alltså, först lånar tyska banker ut pengar till importerande länders ekonomier så att tyska företag kan exportera mer. Därefter, när lånen ska betalas tillbaka, erbjuds andra EU-länder att vara med och betala, i namn av solidaritet.

Den tyska inställningen beskrivs som en större generositet än tidigare från tysk sida. Men skillnaden är ju att när Tyskland tidigare varit negativ till att bidra med tyska skattebetalares pengar till Bryssel, så har det varit fråga om ett nettobidrag som krävts från Tyskland. Denna gång gäller det tvärtom att få resten av EU att bidra till att minska de tyska skattebetalarnas förluster.

Sveriges öde är historiskt, geografiskt och kulturellt en del av Europa. Därför är det så viktigt att det går bra för Europa och Sverige. Men bara för att någon klistrar etiketten ”svensk” eller ”europeisk” på en viss lösning borde inte andra uppmanas instämma som amen i kyrkan – för att slippa utpekas som opålitliga och illojala.

Det paket som EU-kommissionen lanserat påminner, avlägset men tydligt, om den statskapitalism eller nationella kapitalism som, alla skillnader till trots, rest sig med sina mörka skuggor från Moskva och Beijing och numera alltmer twittras i Washington.

Europa är inte samma sak som EU. Och samhället är inte detsamma som staten. Men ett klokt och respekterat EU behövs för att Europa ska kunna försvara och förbättra medborgarnas villkor – och för att Europa med kraft och klarhet ska föra fram i världen den västerländska kulturen med rättssäkerhet, demokrati, personlig äganderätt och andra medborgerliga friheter, inte minst yttrandefrihet och religionsfrihet.
.
Det behövs både statsfinansiella och penningpolitiska åtgärder för att underlätta en återhämtning. Grundläggande är att företagsamhet belönas, både som verksamhet och som individuell karaktärsegenskap.

Misstanken finns att den stora andelen bidrag istället för lån är extra tilltagen i EU-kommissionens förslag för att i en slutförhandling prutas ned till lån, och därmed få med Sverige och de andra avvisande länderna Österrike, Nederländerna och Danmark. Samtidigt får EU beskattningsrätt. Ett stort steg.

Den svenska regeringen har ett starkt stöd i riksdagen att inte gå med på EU-kommissionens förslag.

Européerna förtjänar något bättre än en kontinental statskapitalistisk rundgång.

Carl-Johan Westholm
Ordförande i Uppfinnarkollegiet, tidigare VD i Företagarna och Svensk Handel