Stateblind.eu
Carl-Johan Westholm’s personal blog
Time saving text: uncommon comments with common sense
ARCHIVES
november 2021 (1) september 2021 (1) juni 2021 (1) januari 2021 (1) december 2020 (1) november 2020 (1) september 2020 (1) augusti 2020 (2) juli 2020 (1) maj 2020 (1) april 2020 (3) februari 2020 (1) januari 2020 (1) oktober 2019 (2) september 2019 (1) augusti 2019 (1) juni 2019 (1) maj 2019 (1) mars 2019 (2) februari 2019 (1) december 2018 (1) november 2018 (2) september 2018 (1) juli 2018 (1) maj 2018 (2) april 2018 (1) mars 2018 (1) februari 2018 (2) januari 2018 (1) december 2017 (1) november 2017 (1) oktober 2017 (1) augusti 2017 (1) juli 2017 (1) juni 2017 (2) februari 2017 (2) januari 2017 (1) november 2016 (1) september 2016 (2) augusti 2016 (1) juni 2016 (2) maj 2016 (2) mars 2016 (2) januari 2016 (1) december 2015 (1) november 2015 (3) oktober 2015 (1) september 2015 (1) augusti 2015 (1) juni 2015 (1) maj 2015 (1) april 2015 (2) mars 2015 (1) januari 2015 (2) december 2014 (2) november 2014 (1) oktober 2014 (2) juni 2014 (3) maj 2014 (2) april 2014 (3) mars 2014 (3) februari 2014 (1) januari 2014 (1) december 2013 (3) november 2013 (1) oktober 2013 (1) augusti 2013 (2) maj 2013 (4) april 2013 (1) mars 2013 (2) februari 2013 (1) januari 2013 (2) december 2012 (1) november 2012 (1) oktober 2012 (3) september 2012 (1) juli 2012 (1) maj 2012 (2) april 2012 (1) februari 2012 (2) januari 2012 (5) december 2011 (1) november 2011 (1) oktober 2011 (3) september 2011 (2) augusti 2011 (1) juli 2011 (1) juni 2011 (2) maj 2011 (2) april 2011 (2) mars 2011 (1) februari 2011 (2) januari 2011 (2) december 2010 (2) november 2010 (2) oktober 2010 (2) september 2010 (2) augusti 2010 (1) juli 2010 (1) juni 2010 (1) maj 2010 (1) april 2010 (1) mars 2010 (2) februari 2010 (2) januari 2010 (1) december 2009 (2) november 2009 (1) oktober 2009 (3) september 2009 (2) augusti 2009 (1) juli 2009 (1) juni 2009 (1) maj 2009 (2) april 2009 (3) mars 2009 (2) februari 2009 (1) januari 2009 (1) december 2008 (4) november 2008 (2) oktober 2008 (1) september 2008 (1) augusti 2008 (1) juli 2008 (1) juni 2008 (2) maj 2008 (1) april 2008 (2) mars 2008 (1) februari 2008 (1) januari 2008 (1) december 2007 (1) november 2007 (2) oktober 2007 (1) september 2007 (1) augusti 2007 (1) juli 2007 (2) juni 2007 (2) maj 2007 (2) april 2007 (2) mars 2007 (2) februari 2007 (1) januari 2007 (1) december 2006 (1) november 2006 (2) oktober 2006 (1) september 2006 (2) augusti 2006 (1) juli 2006 (1) juni 2006 (2) maj 2006 (1) april 2006 (1) mars 2006 (1) februari 2006 (2) januari 2006 (1) december 2005 (1) september 2005 (1) juli 2005 (1) april 2005 (1) februari 2005 (1) december 2004 (1) november 2004 (1) oktober 2004 (1) juni 2004 (1) mars 2004 (1) november 2003 (1) augusti 2003 (1) maj 2003 (1) mars 2003 (1) februari 2003 (1) oktober 2002 (1) mars 2002 (1) oktober 1999 (1) november 1998 (1) april 1996 (1) april 1995 (1) januari 1994 (1) mars 1976 (1)
Booklets (PDF)
Article
Bloggtoppen.se
Articles
Ett djupare EU kan sänka Europa
Svenska Dagbladet, ledarsidan, gäst, onsdag den 4 november 2020
EU-kommissionens förre ordförande Jean-Claude Juncker anklagade nyligen Sverige och tre andra EU-länder, Danmark, Österrike och Nederländerna, för ”bristande ambition och skadligt inflytande” när det gäller EU-projektet. Dessa fyra länder motsatte sig nämligen det så kallade återhämtningsprogrammet på 750 miljarder euro efter coronapandemin, vilket EU antog i somras.

Det är inte första gången liknande tongångar hörs från Bryssel. Och säkert inte den sista, om svenska politiker försynt låter detta passera. Men frågan behöver lyftas upp principiellt. Jämför med följande:

Vem skulle invända mot en svensk regering om den skulle föreslå fördjupat samarbete i Sverige? Inte många. Några skulle kanske fråga vad som mer exakt menades.

Samarbete är något bra, förutsatt att det gäller en bra sak. Dåliga saker bör motarbetas. Det är slutsatser som förklarar sig självt. Men om den svenska regeringen med fördjupat samarbete menar inskränkningar i det kommunala självstyret? Då skulle protesterna komma.

Om regeringen svarar med att säga att de som protesterar inte står upp för Sverige, att de brister i solidaritet med den svenska modellen? Regeringens svar skulle i så fall göra det än mer tydligt att regeringen försöker få ett psykologiskt övertag i diskussionen genom att fula ut meningsmotståndare.

Antag vidare, att Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, (f d landsting) inte skulle markera mot regeringens sätt att argumentera för sin centraliseringslinje. Då skulle regeringen ha skaffat sig ett permanent övertag. Varje invändning mot förslag till ”fördjupat samarbete” – att minska det kommunala självstyret - kommer då att bemötas som bristande lojalitet mot Sverige.

Om regeringen dessutom kunde hänvisa till att det i grundlagen skulle stå att den svenska staten syftar till ett allt tätare samarbete, en pågående allt tätare gemenskap? Då vore saken enkel. Regeringen har skaffat sig problemformuleringsprivilegiet. Regeringen är den som bestämmer vilka ämnen som ska diskuteras - och hur, ett skolexempel på även en åsiktskorridor.

Om en kommun eller region invänder, och till exempel inte vill sända sina invånares skattepengar till en annan region, då skulle den kallas för snål av regeringen.

Byt ut Sverige mot EU, och den svenska regeringen mot den traditionella franska centraliseringspolitiken och dess europeiska kommission i Bryssel – och vi får en beskrivning av hur den offentliga diskussionen om Europas framtid, som den nu förs och har förts ända sedan EU:s bildande. Europa är synonymt med EU, på samma sätt som många i Sverige blandar ihop hela samhället med staten.

Ibland efterlyses en svensk linje i diskussionen om framtiden för EU och gränserna mot övriga delar av det politiska beslutsfattandet inom länderna i europeiska unionen. Det brukar sägas att det nog är svårt att formulera en tydlig svensk position. Men grunden är enkel. Den svenska linjen borde vara att envetet och i alla europeiska sammanhang, inklusive i EU, betona att det är ohållbart att hävda att den som förespråkar ökad centralisering i EU alltid är en bättre, godare europé än andra.

När begärde någon regering bland EU-länderna att t ex den franska regeringen borde vara solidarisk med förslag att decentralisera det politiska beslutsfattandet i Europa? Nej, solidariteten kan och ska alltid vara i en riktning, den motsatta, en allt tätare överstatlighet. ”Subsidiaritet”, som var ett kodord när EU:s föregångare bildades, alltså beslut så nära de berörda som möjligt, hörs numera sällan.
Ett gott förhållande mellan länderna i Europa och deras regeringar och folk är sällsynt viktigt i dessa tider av demonstration av politisk råstyrka och primitiv realpolitik hos flera regeringar utanför Europa. Ett fortsatt tal om vikten av ett fördjupat samarbete i Europa, i betydelsen generellt och ständigt ökat överstatligt beslutsfattande, riskerar att försvaga Europa politiskt, ekonomiskt och kulturellt. Och även splittra EU.

Därför bör språkbruket i debatten om EU rensas på övertalningsdefinitioner och oklarheter. Särskilt i ett läge när förväntningar finns på sina håll om nya ändringar i EUs konstitution, vilka ytterligare ska befästa den centralistiska färdriktningen – som en egen beskattningsmakt för EU. Ett annat exempel är förslaget om lagstadgade minimilöner med samma villkor i alla EU-länder – ett fördjupat samarbete som vore en undervattensprojektil mot den svenska modellen på arbetsmarknaden. Dessbättre tycks undantag göras för Sverige. Tills vidare.

Centralisering behöver inte vara fel ibland. Ett klokt beslut i en fråga av en överstatlig instans kan vara bättre än ett antal beslut av många instanser varav många okloka. Men frågan är vad som menas med klokt; det är ju inte säkert att det är självklart, vare sig före eller efter ett eller flera beslut.

Överstatlighet kan dessutom som metod baseras på beslut med enkel majoritet, eller med kvalificerad majoritet. Eller som idag i EU med krav på enhällighet i utrikesfrågor, vilket ger vetorätt även till en regering som representerar någon procent av alla EU:s medborgare.

Borde inte den svenska linjen kunna uttryckas som frivilligt samarbete istället för ett fördjupat samarbete? Frivilligt samarbete i ekonomi och kultur mellan företag och medborgare, inte ett ständigt ökat tvingande fördjupat samarbete mellan EU:s politiska beslutsfattare i varandras länder i frågor av traditionell inrikespolitisk karaktär.

Centraliseringsromantikernas retoriska övertag med sitt monopol på ”samarbete” bör brytas. Desto viktigare när Europas geopolitiska läge kräver ett ökat säkerhetspolitiskt samarbete än tidigare. Här kan ett centralt agerande vara motiverat. Men ett djupare EU kan sänka Europa.


Carl-Johan Westholm
Fil dr i statskunskap