Stateblind.eu
Carl-Johan Westholm’s personal blog
Time saving text: uncommon comments with common sense
ARCHIVES
november 2021 (1) september 2021 (1) juni 2021 (1) januari 2021 (1) december 2020 (1) november 2020 (1) september 2020 (1) augusti 2020 (2) juli 2020 (1) maj 2020 (1) april 2020 (3) februari 2020 (1) januari 2020 (1) oktober 2019 (2) september 2019 (1) augusti 2019 (1) juni 2019 (1) maj 2019 (1) mars 2019 (2) februari 2019 (1) december 2018 (1) november 2018 (2) september 2018 (1) juli 2018 (1) maj 2018 (2) april 2018 (1) mars 2018 (1) februari 2018 (2) januari 2018 (1) december 2017 (1) november 2017 (1) oktober 2017 (1) augusti 2017 (1) juli 2017 (1) juni 2017 (2) februari 2017 (2) januari 2017 (1) november 2016 (1) september 2016 (2) augusti 2016 (1) juni 2016 (2) maj 2016 (2) mars 2016 (2) januari 2016 (1) december 2015 (1) november 2015 (3) oktober 2015 (1) september 2015 (1) augusti 2015 (1) juni 2015 (1) maj 2015 (1) april 2015 (2) mars 2015 (1) januari 2015 (2) december 2014 (2) november 2014 (1) oktober 2014 (2) juni 2014 (3) maj 2014 (2) april 2014 (3) mars 2014 (3) februari 2014 (1) januari 2014 (1) december 2013 (3) november 2013 (1) oktober 2013 (1) augusti 2013 (2) maj 2013 (4) april 2013 (1) mars 2013 (2) februari 2013 (1) januari 2013 (2) december 2012 (1) november 2012 (1) oktober 2012 (3) september 2012 (1) juli 2012 (1) maj 2012 (2) april 2012 (1) februari 2012 (2) januari 2012 (5) december 2011 (1) november 2011 (1) oktober 2011 (3) september 2011 (2) augusti 2011 (1) juli 2011 (1) juni 2011 (2) maj 2011 (2) april 2011 (2) mars 2011 (1) februari 2011 (2) januari 2011 (2) december 2010 (2) november 2010 (2) oktober 2010 (2) september 2010 (2) augusti 2010 (1) juli 2010 (1) juni 2010 (1) maj 2010 (1) april 2010 (1) mars 2010 (2) februari 2010 (2) januari 2010 (1) december 2009 (2) november 2009 (1) oktober 2009 (3) september 2009 (2) augusti 2009 (1) juli 2009 (1) juni 2009 (1) maj 2009 (2) april 2009 (3) mars 2009 (2) februari 2009 (1) januari 2009 (1) december 2008 (4) november 2008 (2) oktober 2008 (1) september 2008 (1) augusti 2008 (1) juli 2008 (1) juni 2008 (2) maj 2008 (1) april 2008 (2) mars 2008 (1) februari 2008 (1) januari 2008 (1) december 2007 (1) november 2007 (2) oktober 2007 (1) september 2007 (1) augusti 2007 (1) juli 2007 (2) juni 2007 (2) maj 2007 (2) april 2007 (2) mars 2007 (2) februari 2007 (1) januari 2007 (1) december 2006 (1) november 2006 (2) oktober 2006 (1) september 2006 (2) augusti 2006 (1) juli 2006 (1) juni 2006 (2) maj 2006 (1) april 2006 (1) mars 2006 (1) februari 2006 (2) januari 2006 (1) december 2005 (1) september 2005 (1) juli 2005 (1) april 2005 (1) februari 2005 (1) december 2004 (1) november 2004 (1) oktober 2004 (1) juni 2004 (1) mars 2004 (1) november 2003 (1) augusti 2003 (1) maj 2003 (1) mars 2003 (1) februari 2003 (1) oktober 2002 (1) mars 2002 (1) oktober 1999 (1) november 1998 (1) april 1996 (1) april 1995 (1) januari 1994 (1) mars 1976 (1)
Booklets (PDF)
Article
Bloggtoppen.se
Articles
När proffsen förlorade makten över samtalet
Smedjan, onsdag den16 december 2020
(Antiintellektualismen i Sverige 1979 och 2020)

”I och med att man börjar ge utryck för ett sådant tvivel har man öppnat dörrarna för allehanda vidskepelse och irrationellt tänkesätt. Man har inbjudit till mystik av allehanda slag.”

Så avslutade Torgny T Segerstedt (Uppsala universitets rektor 1955-78) förordet till Ratios första seminariebok ”Antiintellektualismen i Sverige” 1979. Det som åsyftades var om myndigheterna ska ha rätt att stoppa fri forskning därför att man inte kan överblicka resultatens betydelse i positiv eller negativ riktning.

I en nyss utkommen bok om humaniora och samhällsvetenskap i svensk offentlig debatt ”Oumbärliga samtal” (Daidalos) inleder dess redaktörer Johannes Heuman, Jenni Sandström och Sten Widmalm förordet: ”Det är möjligt att dagens debattklimat i Sverige är mer polariserat och kunskapsfattigt än vad det någonsin varit sedan andra världskriget.”

Vad har hänt? Och varför? Och på grund av vad?

Boktryckarkonst, telefon, radio och tv skakade om villkoren för samhällsutvecklingen. Inte minst politik och opinionsbildning. Också vetenskapen påverkades. De senaste åren har inneburit en stor förändring genom de sociala medierna.

Vår demokrati är representativ, med undantag av folkomröstningar. Men medan representativ demokrati är en etablerad term, har begreppet representativ yttrandefrihet inte varit det, fast den är en tämligen välfunnen beskrivning av den offentliga diskussionen, hittills. Det alldeles övervägande antalet deltagare har ju varit professionella: politiker, författare, debattörer, skribenter, journalister, lobbyister. Så kallat vanligt folk har kunnat skriva insändare, men om de togs in och sedan uppmärksammades, det var en annan sak.

Sociala medier har för första gången i yttrandefrihetens och demokratins historia givit var medborgare möjlighet till ett eget massmedium. Det är inte bara Trump som twittrar, många väljare gör det också.

Ytligt sett kan denna förändring tyckas oproblematisk. Men den franska revolutionens folk, peuple, fick inte omotiverat en klang av pöbel. En individ ur folkdjupet kan vara hård, brutal, okunnig och ondskefull. En massa individer kan vara det tillsammans, med historiskt obehagliga följder. Särskilt under en karismatisk ledare.

Ett viktigt motiv för den allmänna och lika rösträtten var dess folkuppfostrande funktion. Folk tar ansvar om det får ansvar. Medan beslutsfattarna var folkets representanter, blev folket undervisat, även av sig självt. I Sverige spelade folkrörelserna en viktig roll, kompletterade folkskolan. Valspråket för Gustaf V (1907-1950) var tidsenligt ”Med folket för fosterlandet”.

Men hur blir det när den offentliga opinionsscenen intas mer än tidigare av publiken? Traditionella massmedia som tidningar och kvalitetsradio är alltmer sällan kommersiella succéer. Och skolan anses av många brista i sin fostrande funktion.

Teknik kan slå politik, och politik kan slå teknik. Men när, och hur? Det tycks inte finnas några lagbundna rytmer, förutom att tyngdpunkterna förefaller skifta i perioder.

Det finns också en annan inbördes viktig växelverkan mellan två olika delar i varje samhälle: den mellan attityder och institutioner. Våra institutioner i väst styrs demokratiskt, eller är förankrade i demokratiska beslut av folkvalda, om avtalsfrihet, äganderätt, och rättssäkerhet. Om attityderna i samhället ändras genom antidemokratiska strömningar, då skulle i längden institutionerna brytas ner, och ett annorlunda Sverige, Europa och USA framträda.

Det märks sedan en tid illavarslande tendenser.

Sällan eller troligen aldrig har avståndet mellan de tekniska framstegen och det värderingsmässiga stillaståendet varit så stort i vissa länder utanför väst som idag. Där har utbredda föreställningar stannat på förmedeltida klan- och stamnivå. Även i Europa har det kulturella gapet mellan nyinflyttade isolerade grupper och traditionella västerländska uppfattningar väckt förundran och oro.

I det läget har den nya tekniken med sociala medier blivit en möjlighet till både att förbättra och försämra. Många har ett ansvar, att observera, analysera, värdera och bilda opinion.

Det paradoxala, och oroväckande, är att i en del demokratier har politiska ledare underblåst konflikter, och varit förenklande och vulgära, i detta ords sämsta betydelse. Den yrvakna allmänhet som tagit steget in på den offentliga scenen via sociala medier tycks ibland mer tolerant, ibland mer extrem.

Därtill kommer att det magiska tänkandet visat sig i de akademiska sammanhangen. Vissa saker får inte sägas eller utredas, eller uppfattas. En slags akademisk trolldom. Åsiktskorridoren har kompletterats med en forskningskorridor. (Belysande exempel ges av Sten Widmalm i Respons 5/2020 ”Rädsla och radikalisering urholkar det rationella samtalet.”)

Demokrati garanterar inte demokrati. Länder med folkvald regering kan utsättas för statskupper av ett fåtal. Demokratin kan också röstas bort av ett folkflertal. Det är svårt att förneka att sociala medier är ett nytt hot. Frågan är hur starkt, och vad som ger hotet energi. Mycket kan förklaras av vad och hur de styrande politikerna, det styrda folket och den opinionsbildande eliten i massmedia och vetenskap gör och inte gör.

Antiintellektualism, populism och ny kommunikationsteknik har blivit en stark brygd. En första försvarslinje måste rimligen vara att värna sanning, rätt och vett – slitna ord som nu bör hämtas av många från högtidstalens garderob till vardagens tjänst, på olika fronter.


Carl-Johan Westholm
Fil dr i statskunskap, verkställande ledamot i Ratios vetenskapliga råd 1978-1992