Stateblind.eu
Carl-Johan Westholm’s personal blog
Time saving text: uncommon comments with common sense
ARCHIVES
november 2021 (1) september 2021 (1) juni 2021 (1) januari 2021 (1) december 2020 (1) november 2020 (1) september 2020 (1) augusti 2020 (2) juli 2020 (1) maj 2020 (1) april 2020 (3) februari 2020 (1) januari 2020 (1) oktober 2019 (2) september 2019 (1) augusti 2019 (1) juni 2019 (1) maj 2019 (1) mars 2019 (2) februari 2019 (1) december 2018 (1) november 2018 (2) september 2018 (1) juli 2018 (1) maj 2018 (2) april 2018 (1) mars 2018 (1) februari 2018 (2) januari 2018 (1) december 2017 (1) november 2017 (1) oktober 2017 (1) augusti 2017 (1) juli 2017 (1) juni 2017 (2) februari 2017 (2) januari 2017 (1) november 2016 (1) september 2016 (2) augusti 2016 (1) juni 2016 (2) maj 2016 (2) mars 2016 (2) januari 2016 (1) december 2015 (1) november 2015 (3) oktober 2015 (1) september 2015 (1) augusti 2015 (1) juni 2015 (1) maj 2015 (1) april 2015 (2) mars 2015 (1) januari 2015 (2) december 2014 (2) november 2014 (1) oktober 2014 (2) juni 2014 (3) maj 2014 (2) april 2014 (3) mars 2014 (3) februari 2014 (1) januari 2014 (1) december 2013 (3) november 2013 (1) oktober 2013 (1) augusti 2013 (2) maj 2013 (4) april 2013 (1) mars 2013 (2) februari 2013 (1) januari 2013 (2) december 2012 (1) november 2012 (1) oktober 2012 (3) september 2012 (1) juli 2012 (1) maj 2012 (2) april 2012 (1) februari 2012 (2) januari 2012 (5) december 2011 (1) november 2011 (1) oktober 2011 (3) september 2011 (2) augusti 2011 (1) juli 2011 (1) juni 2011 (2) maj 2011 (2) april 2011 (2) mars 2011 (1) februari 2011 (2) januari 2011 (2) december 2010 (2) november 2010 (2) oktober 2010 (2) september 2010 (2) augusti 2010 (1) juli 2010 (1) juni 2010 (1) maj 2010 (1) april 2010 (1) mars 2010 (2) februari 2010 (2) januari 2010 (1) december 2009 (2) november 2009 (1) oktober 2009 (3) september 2009 (2) augusti 2009 (1) juli 2009 (1) juni 2009 (1) maj 2009 (2) april 2009 (3) mars 2009 (2) februari 2009 (1) januari 2009 (1) december 2008 (4) november 2008 (2) oktober 2008 (1) september 2008 (1) augusti 2008 (1) juli 2008 (1) juni 2008 (2) maj 2008 (1) april 2008 (2) mars 2008 (1) februari 2008 (1) januari 2008 (1) december 2007 (1) november 2007 (2) oktober 2007 (1) september 2007 (1) augusti 2007 (1) juli 2007 (2) juni 2007 (2) maj 2007 (2) april 2007 (2) mars 2007 (2) februari 2007 (1) januari 2007 (1) december 2006 (1) november 2006 (2) oktober 2006 (1) september 2006 (2) augusti 2006 (1) juli 2006 (1) juni 2006 (2) maj 2006 (1) april 2006 (1) mars 2006 (1) februari 2006 (2) januari 2006 (1) december 2005 (1) september 2005 (1) juli 2005 (1) april 2005 (1) februari 2005 (1) december 2004 (1) november 2004 (1) oktober 2004 (1) juni 2004 (1) mars 2004 (1) november 2003 (1) augusti 2003 (1) maj 2003 (1) mars 2003 (1) februari 2003 (1) oktober 2002 (1) mars 2002 (1) oktober 1999 (1) november 1998 (1) april 1996 (1) april 1995 (1) januari 1994 (1) mars 1976 (1)
Booklets (PDF)
Article
Bloggtoppen.se
Articles
Upphandling är makt även när det gäller utbildning
Svenska Dagbladet, ledarsidan, gäst, lördag den 16 januari 2021
Samtidigt med kritiken mot privata skolföretag, att de i brist på kontroll driver betygsinflationen, har en kritik i motsatt riktning, med krav på mindre kontroll, växt fram på andra områden.

Det är den gamla programbudgeteringen som fått ny kritiserad kostym och kallats New Public Management (NPM). Namnet har blivit närmast en svordom på många håll inom skattefinansierad, egenproducerad verksamhet.

Kritiken handlar om att NPM ställer för stora krav på mätbara resultat, vilket lett till tidsödande och upplevd improduktiv formell dokumentering av verksamhet inom offentlig sektor.

Det tycks uppenbart att bägge slagen av kritik – för litet och för mycket kontroll - kan vara berättigad, samtidigt. Dock inte nödvändigtvis för samma verksamhet.

Att betygsättningen i skolorna inte bör ske okontrollerbart och inte påverkas av ovidkommande hänsyn säger självt, om betygen ska tillmätas högt värde.

Å andra sidan: på motsatt sätt bör den fria akademiska forskningen begränsas enbart av den traditionella intellektuella kontrollen från kollegor - inte av påbud från statliga eller privata finansiärer om önskvärda resultat eller forskningsmetoder. NPM är här missriktat och i längden ett hot mot universitetens frihet. Uppdragsforskning är en annan sak, och kan ske både inom och utanför akademiens murar.

Vad är orsaken till denna krock mellan två motsatta populära tendenser, att kontrollera mer och kontrollera mindre?

Kan svaret sökas i att en viktig del i både offentlig och privat verksamhet underskattats eller missförståtts? Inköpsfunktionen, alltså det som upphandlas, och hur och med vilken skicklighet, förefaller ha kommit utanför blickfånget. Är det rubriker kring offentlig upphandling, gäller det ganska ofta fall av korruption.

En privat eller kommunal verksamhet, t ex en skola, köper knappast in skolböcker utan att granska kvalitet och pris, utifrån de egna önskemålen. Att själv producera läromedel kan vara aktuellt, men inte som ett självändamål. Är ett inköp ett bättre alternativ, så väljs det.

De statliga skolorna kom med ett riksdagsbeslut med knapp majoritet i december 1991 att övergå till att bli kommunala. Staten kom därmed att upphandla undervisning från kommunerna. Skolan övergick alltså från statlig verksamhet i egen regi till upphandling från en annan del av offentlig sektor. Om resultatet finns olika meningar. Men inget hindrar staten från att ställa krav på kommunala verksamheter, liksom på privata.

för en kommunal skola eller en friskola som behöver måla om en byggnad funderar knappast på att starta en målerifirma för att kunna göra det i egen regi och därmed ha ägarens koll på arbetet. Istället upphandlas denna tjänst. Om ett villkor är att uppdraget inte ska ge målerifirman någon vinst, eller inte vara intressant för bägge parter, blir det nog egen regi.

Av debatten om friskolor att döma tycks bägge parter ha underskattat inköpsfunktionen. Kompetensen att upphandla har inte fått den betydelse den kan ha, oavsett om inköparen är offentlig eller privat, eller om utföraren är offentlig eller privat.

Ofta kan möjligheten att påverka produkten och processen – för en vara eller tjänst – vara större vid en skicklig upphandling än vid en intern lösning inom den egna organisationen, offentlig eller privat. Att låta efterfrågan efter produkten påverka lösningen kan underlätta.

Om regering och riksdag är bra eller dåliga upphandlare beror på dem själva, även när det gäller tjänster. Upphandling är makt.

Carl-Johan Westholm