Stateblind.eu
Carl-Johan Westholm’s personal blog
Time saving text: uncommon comments with common sense
ARCHIVES
november 2021 (1) september 2021 (1) juni 2021 (1) januari 2021 (1) december 2020 (1) november 2020 (1) september 2020 (1) augusti 2020 (2) juli 2020 (1) maj 2020 (1) april 2020 (3) februari 2020 (1) januari 2020 (1) oktober 2019 (2) september 2019 (1) augusti 2019 (1) juni 2019 (1) maj 2019 (1) mars 2019 (2) februari 2019 (1) december 2018 (1) november 2018 (2) september 2018 (1) juli 2018 (1) maj 2018 (2) april 2018 (1) mars 2018 (1) februari 2018 (2) januari 2018 (1) december 2017 (1) november 2017 (1) oktober 2017 (1) augusti 2017 (1) juli 2017 (1) juni 2017 (2) februari 2017 (2) januari 2017 (1) november 2016 (1) september 2016 (2) augusti 2016 (1) juni 2016 (2) maj 2016 (2) mars 2016 (2) januari 2016 (1) december 2015 (1) november 2015 (3) oktober 2015 (1) september 2015 (1) augusti 2015 (1) juni 2015 (1) maj 2015 (1) april 2015 (2) mars 2015 (1) januari 2015 (2) december 2014 (2) november 2014 (1) oktober 2014 (2) juni 2014 (3) maj 2014 (2) april 2014 (3) mars 2014 (3) februari 2014 (1) januari 2014 (1) december 2013 (3) november 2013 (1) oktober 2013 (1) augusti 2013 (2) maj 2013 (4) april 2013 (1) mars 2013 (2) februari 2013 (1) januari 2013 (2) december 2012 (1) november 2012 (1) oktober 2012 (3) september 2012 (1) juli 2012 (1) maj 2012 (2) april 2012 (1) februari 2012 (2) januari 2012 (5) december 2011 (1) november 2011 (1) oktober 2011 (3) september 2011 (2) augusti 2011 (1) juli 2011 (1) juni 2011 (2) maj 2011 (2) april 2011 (2) mars 2011 (1) februari 2011 (2) januari 2011 (2) december 2010 (2) november 2010 (2) oktober 2010 (2) september 2010 (2) augusti 2010 (1) juli 2010 (1) juni 2010 (1) maj 2010 (1) april 2010 (1) mars 2010 (2) februari 2010 (2) januari 2010 (1) december 2009 (2) november 2009 (1) oktober 2009 (3) september 2009 (2) augusti 2009 (1) juli 2009 (1) juni 2009 (1) maj 2009 (2) april 2009 (3) mars 2009 (2) februari 2009 (1) januari 2009 (1) december 2008 (4) november 2008 (2) oktober 2008 (1) september 2008 (1) augusti 2008 (1) juli 2008 (1) juni 2008 (2) maj 2008 (1) april 2008 (2) mars 2008 (1) februari 2008 (1) januari 2008 (1) december 2007 (1) november 2007 (2) oktober 2007 (1) september 2007 (1) augusti 2007 (1) juli 2007 (2) juni 2007 (2) maj 2007 (2) april 2007 (2) mars 2007 (2) februari 2007 (1) januari 2007 (1) december 2006 (1) november 2006 (2) oktober 2006 (1) september 2006 (2) augusti 2006 (1) juli 2006 (1) juni 2006 (2) maj 2006 (1) april 2006 (1) mars 2006 (1) februari 2006 (2) januari 2006 (1) december 2005 (1) september 2005 (1) juli 2005 (1) april 2005 (1) februari 2005 (1) december 2004 (1) november 2004 (1) oktober 2004 (1) juni 2004 (1) mars 2004 (1) november 2003 (1) augusti 2003 (1) maj 2003 (1) mars 2003 (1) februari 2003 (1) oktober 2002 (1) mars 2002 (1) oktober 1999 (1) november 1998 (1) april 1996 (1) april 1995 (1) januari 1994 (1) mars 1976 (1)
Booklets (PDF)
Article
Bloggtoppen.se
Articles
Polariseringen är engagemangets baksida
Smedjan onsdag den 16 juni 2021
(Ursprunglig rubrik: När engagemanget skadar)
(När engagemanget skadar

Ökat politiskt engagemang anses bra. Ökad polarisering beklagas ofta. Men bägge sakerna hänger ihop. Följande rader avviker något från vad som brukar sägas.)

”Det går en fin gräns mellan lågande entusiasm och blind fanatism”. Formuleringen av den numera sällan citerade historikern Harald Hjärne (1848 – 1922, invald i Svenska Akademien 1903) har inte blivit mindre aktuell med åren.

Många har varnat för ökad polarisering. Ett splittrat USA framträder - med ett högre valdeltagande än brukligt. Senast har SNS demokratiråd i en rapport ägnad åt polarisering funnit att svensk politik däremot inte är mer polariserad nu än under de föregående 40 åren. Samtidigt med oro för ökad polarisering hörs ofta just uppfattningen att det är bra med högt valdeltagande i en demokrati.

Som Herbert Tingsten noterade i Demokratins seger och kris (1933), som gav en skarp bild av Weimarrepublikens fall och den tyska demokratins förfall, var det höga valdeltagandet då ett tecken på kris, inte på en frisk demokrati. Engagemanget brusade hos en stor del av den tyska väljarkåren. Fanorna hölls höga när de bruna bataljonerna marscherade på gatorna.

Tingstens reflektion om 1920- och 1930-talets Tyskland ligger nära till hands även när det gäller att förklara det ökade valdeltagandet i presidentvalet förra året i USA.

Politisk engagerade och kunniga väljare är ett demokratiskt ideal. Dess värsta motsats är inte okunniga och oengagerade, utan okunniga och starkt engagerade väljare.

Liksom vid allt beslutsfattande är det bättre om den okunniga avstår. Den som inte är motorexpert bör inta en ödmjuk attityd vid besök hos bilverkstaden. Till skillnad mot teknisk kompetens handlar politik även om värderingar. Ytterst om gott och ont. Här är det inte lika enkelt att bli ense.

Ett visst mått av engagemang, kunskap men också uppfattningar om rätt och fel - inte minst om värdet av tolerans och medborgerliga rättigheter - behövs hos medborgarna i en stabil demokrati.

Är polariserad och polarisering samma sak? Polariserad är språkligt sett ett tillstånd av meningsmotsättningar, vilket är ofrånkomligt i ett samhälle. Polarisering är däremot en process, det vill säga en begynnande eller sedan en tid pågående märkbar ökning av offentlig oenighet i en eller flera viktiga frågor. Är det en enda fråga, kan meningsmotsättningarna samtidigt ha minskat i en annan fråga. Är det en allmän ändring i åsiktsklimatet, med konfrontationer och mer våldsbejakande företeelser, då är det något annat.

Det som initierar och till en början driver förändringar, på gott och ont - tekniska, ekonomiska, politiska, sociala, religiösa, kulturella – är ett fåtal individer, eller till och med en enda som förmår att bilda en krets av likasinnade. Är det allmänna läget tillräckligt gynnsamt för en förändring, kan allt fler påverkas och nya majoriteter uppstå. Martin Luther 1517 kunde utnyttja Gutenbergs boktryckarkonst. Studentprotesterna 1968 med Rudi Dutschke och överfyllda universitet började marschen genom institutionerna som ännu pågår.

Oenighet eller enighet är i sig varken bra eller dåligt; det beror på om vad. Att börja opponera mot en dålig företeelse – vilket per definition är bra - ökar meningsmotsättningarna. Men vad som är bra eller dåligt är ytterst en fråga om verklighetsföreställningar och värderingar i betraktarens huvud. Skillnader i åsikter kan öka eller minska. Uppfattningar om verkligheten kan troligen mer omedelbart påverka verkligheten eller påverkas av den.

Ju mer engagerade medborgarna är politiskt, desto mer polariserat är sannolikt diskussionsklimatet. Att undersöka om polarisering är bra eller dåligt är som att undersöka om meningsmotsättningar är något bra eller dåligt. Det beror naturligtvis, vid närmare eftertanke, på om vad någon eller några föreslår och hur betraktaren uppfattar det.

Polarisering har blivit en term som slagit igenom på grund av sin poetiska klang men på bekostnad av sin begreppsliga klarhet. Det kan därför bli något konstlat över koncentrationen just på polariseringen.

Fler uppmärksammar nu de politiska följderna av de sociala medierna, som på kort tid exploderat i omfattning. Televisionens roll har länge varit så dominerande att den kommit i bakgrunden, inte av valstrategerna, men i den samhällsvetenskapliga forskningen – åtminstone den del av forskningsresultaten som nått ut till allmänheten,

En sak förenar den som vill göra karriär till politikens topp och den som vill göra sin första deckare till en bästsäljare. Se först till att bli kändis i TV. Då är vägen plogad.

Forskning om väljarnas beteenden och kommentarer till opinionsundersökningar har länge varit en uppmärksammad del av statskunskapen. Mer i skymundan har varit vad som styr rekryteringen av politiska ledare – undantag kanske från valsystemets konstruktion. De psykologiska och ekonomiska belöningarna och riskerna har sällan studerats.

Varför strävar vissa människor efter politisk makt, och andra inte? Vilka egenskaper och bakgrunder har de som skulle kunna uppfattas som maktmänniskor, eller deras motsats frihetsmänniskor, alltså de som avstår från politiken, trots politiskt intresse? Och vad är bra och dåligt, enligt olika perspektiv och åskådningar, för folkstyret, och den sammanhängande politiska, ekonomiska, kulturella och moraliska standarden i ett land?

Opinioner bildades traditionellt under slutet av 1800-talet och hela 1900-talet i politiska demokratier av främst tre grupper. Partier och politiker är en grupp, massmedia en annan, medborgare eller folket en tredje. En del i varje grupp kunde uppfattas som amatörer, mest i gruppen vanliga medborgare, andra som eliter.

För att få perspektiv på betydelsen av det politiska engagemanget bör man skilja mellan idéutveckling, opinionsbildning och marknadsföring (propaganda). Tidigare svarade partier för stora delar av alla tre stegen, även om en enskild tänkare kunde lägga den idémässiga grunden för en ny ideologi och organisation.

Då var ett parti ofta nära en annan organisation, facklig, företagaranknuten eller religiös, som gav underlag till tankar och organisatorisk fasthet till partiet. Idag sker i allt fler länder allt mer av den kvalificerade idéutvecklingen i tankesmedjor, liksom omvandlingen av ideologier till praktisk politik.

På elitnivån har alltså partierna delvis abdikerat, vilket i Sverige även gäller stora arbetsmarknadsorganisationer, som överlåtit utveckling av idéer och delvis även marknadsföring till tankesmedjor (Timbro och Katalys). Partiernas medlemsantal har sjunkit, liksom deras traditionella samhörighet med en tidigare mer närstående organisation, vars medlemsantal som regel också har minskat.

Tidningarnas ledarsidor har också gradvis förändrats. Tidigare var partilojaliteten och strömlinjeformen tydligare. Den så kallade partitrogna pressen var spjutspetsen i marknadsföringen. Krönikor och signerade personliga funderingar har blivit vanligare. Hur många tidningar har en tydlig och driven linje, förutom att vara oberoende?

På amatörnivå har de sociala medierna öppnat en ny arena, för både det spontana från folkdjupet och det från höjderna noggrant kollektivt sammanställda kampanjmaterialet. Här kan engagemanget bubbla, hot och hat finna en grogrund. Politikerrollen har blivit farligare. Den som ger sig in i politiken, och verkligen vill och kan åstadkomma något, drar på sig uppmärksamhet.

Per Albin Hansson och Tage Erlander rörde sig fritt på Stockholms trottoarer. Dagens kända, och även en del mindre kända, politiker har en annan verklighet. Det kan knappast undgå att minska rekryteringsbasen till utsatta politiska positioner.

När Sverige senast genomgick en lika omskakande omvandling som idag med massemigrationen till USA och industrialiseringen, då samlade och befäste folkrörelserna i sina gemenskaper förklaringar och känslor, och skapade mycket av det som blev men inte längre lika tydligt är Sverige.

En långt större andel av befolkningen var då medlemmar i politiska partier, aktiva i statskyrka och frikyrkor och i nykterhetsorganisationer. Budskap och normer framfördes och praktiserades, även utan att alltid nämnas i ändamålsparagrafer och trossatser.

Finns något av motsvarande karaktär och kraft idag i det av globalisering, teknologi, informationsöverflöd och välstånd förändrade Sverige? Blir det än mer tv och sociala medier som framöver främst formar och bär opinioner, kultur och etik? Och vad är och blir följden på längre sikt – för kunskap och värderingar?

Kommer en svensk Trump eller anti-Trump? Eller likgiltighet? Troligen inte det senare. ”Fruktan för tomrummet” är något återkommande i historien.

Utvecklingen kommer, mer eller mindre starkt, att drivas av tekniska innovatörer, politiker, massmedias elittyckare och en social medieopinion. Framtiden är svår att sia om, men engagemang och polarisering bör inte generellt hyllas eller förkastas. Det är kvaliteten på idéerna och deras mottagande av opinionsbildarna och presentationen för en bred allmänhet som är avgörande.

Dessvärre kan även riktigt dåliga idéer ha ledande företrädare som engagerar.

Carl-Johan Westholm
Fil dr i statskunskap


--oo--