Stateblind.eu
Carl-Johan Westholm’s personal blog
Time saving text: uncommon comments with common sense
ARCHIVES
mars 2019 (2) februari 2019 (1) december 2018 (1) november 2018 (2) september 2018 (1) juli 2018 (1) maj 2018 (2) april 2018 (1) mars 2018 (2) februari 2018 (1) januari 2018 (1) december 2017 (1) november 2017 (1) oktober 2017 (1) september 2017 (1) augusti 2017 (1) juni 2017 (3) april 2017 (1) februari 2017 (2) januari 2017 (2) november 2016 (3) oktober 2016 (1) september 2016 (2) augusti 2016 (1) juli 2016 (2) juni 2016 (2) maj 2016 (3) april 2016 (2) mars 2016 (3) januari 2016 (1) december 2015 (1) november 2015 (2) oktober 2015 (2) september 2015 (2) augusti 2015 (1) juni 2015 (1) maj 2015 (2) april 2015 (3) mars 2015 (1) januari 2015 (2) december 2014 (5) november 2014 (4) oktober 2014 (3) juni 2014 (3) maj 2014 (3) april 2014 (4) mars 2014 (3) februari 2014 (2) januari 2014 (1) december 2013 (4) november 2013 (1) oktober 2013 (4) september 2013 (2) augusti 2013 (3) maj 2013 (4) april 2013 (2) mars 2013 (2) februari 2013 (2) januari 2013 (3) december 2012 (3) november 2012 (1) oktober 2012 (4) september 2012 (1) augusti 2012 (1) juli 2012 (4) maj 2012 (2) april 2012 (4) februari 2012 (2) januari 2012 (6) december 2011 (1) november 2011 (2) oktober 2011 (4) september 2011 (3) augusti 2011 (2) juli 2011 (1) juni 2011 (3) maj 2011 (2) april 2011 (2) mars 2011 (2) februari 2011 (3) januari 2011 (3) december 2010 (3) november 2010 (4) oktober 2010 (4) september 2010 (4) augusti 2010 (5) juli 2010 (5) juni 2010 (4) maj 2010 (3) april 2010 (3) mars 2010 (2) februari 2010 (6) januari 2010 (5) december 2009 (2) november 2009 (5) oktober 2009 (8) september 2009 (2) augusti 2009 (1) juli 2009 (3) juni 2009 (3) maj 2009 (4) april 2009 (5) mars 2009 (4) februari 2009 (3) januari 2009 (4) december 2008 (7) november 2008 (8) oktober 2008 (10) september 2008 (5) augusti 2008 (10) juli 2008 (5) juni 2008 (10) maj 2008 (14) april 2008 (8) mars 2008 (11) februari 2008 (11) januari 2008 (14) december 2007 (12) november 2007 (12) oktober 2007 (11) september 2007 (9) augusti 2007 (14) juli 2007 (5) juni 2007 (11) maj 2007 (18) april 2007 (13) mars 2007 (12) februari 2007 (7)
Booklets (PDF)
Article
Bloggtoppen.se
If you are state blind, you do not see that state power is about right and wrong. State blindness is a special case of moral blindness. A moral blind person cannot see that any choice has a moral dimension. It is difficult to discuss paintings with a colour blind person - and to discuss politics with a state blind person.
måndag 26, juni 2017. Posted at 07:00
Obituary Mats Johansson
(The following is a text for the Mont Pelerin Society´s News Letter)

Mats Johansson (December 26, 1951 – June 24, 2017) passed away Midsummer Day´s morning in the family´s summer house at the isle of Storholmen in the Stockholm archipelago – unexpectedly and surrounded by his family. His sudden death was chocking for his friends like me as he was hard working and probably felt that he still had essential obligations for the future. His death was widely noticed and commented in the Swedish newspapers. He became member of the Mont Pelerin Society in 1990.

Mats Johansson´s working life can be formally summarized in this way:

He was a Member of the Swedish Parliament and served on the Foreign Affairs Committee (2006-2014) for the governing Moderate party. As a Standing Rapporteur in the Parliamentary Assembly of the Council of Europe 2011-2013 he published a report about The State of Media Freedom in Europe. As chairman of the Swedish parliamentary network for the Baltic states he was decorated by the republics of Estonia, Latvia and Lithuania.

In 2015 he started the Foreign Policy Academy, as its first principal, creating an educational unit of the think-tank for students and young politicians.

Mats also returned to journalism, as a columnist in various papers and magazines. He served 2000 – 2003 as Political Editor-in-Chief of the leading daily Svenska Dagbladet (independent moderate conservative) and earlier as CEO/Publisher of the free market think-tank Timbro. He became CEO of Timbro when I was a member of its board.

We miss him.

R. I. P.

Carl-Johan Westholm
Secretary of the Mont Pelerin Society 1988-2010
torsdag 15, juni 2017. Posted at 15:40
Inte vilken mångfald som helst
I SvD idag drar jag fördel av vad jag en gång läste i min tonårstid, och något senare kom att återvända till under mitt avhandlingsförfattande i mitten av 1970-talet: John Stuart Mills citat av Wilhelm von Humboldt om "human development in its richest diversity". (Articles June 2017)
fredag 02, juni 2017. Posted at 13:13
Lord Harris of High Cross
Daniel Hannan, en av Tories mer välkända EU-parlamentariker, berättar i en artikel den 26 maj i nättidningen CapX om mötet med Ralph Harris, eller Lord Harris of High Cross, som var det namn han tog sig efter att ha blivit adlad av premiärminister Thatcher. (Ja, formellt är det inte premiärministern som utdelar denna titel, men i praktiken var det så i detta fall).

Själv träffade jag Ralph Harris redan 1977. Bakgrunden ger jag i en artikel i Svensk Tidskrift idag den 2 maj 2017 - fyrtio år senare (Articles June 2017)
onsdag 19, april 2017. Posted at 13:27
Vinstjakt, väljarjakt
Det är möjligt att privata välfärdsföretagare bör söka medlemskap i Jägarförbundet, liksom politiska partier. De förra ägnar sig enligt de senare åt "vinstjakt". De senare åt "väljarjakt".

onsdag 22, februari 2017. Posted at 10:39
Utskottsinitiativ?
Uppfinnarkollegiet efterlyser, i en skrivelse igår till Näringsutskottet, tilläggsdirektiv som ger den särskilda utredaren i uppdrag att föreslå åtgärder som stärker även patentskyddet. (Articles February 2017)
torsdag 02, februari 2017. Posted at 09:30
Vore det bra om Sverige vore ett aktiebolag?
I dagens SvD (Articles February 2017) gör jag några reflektioner.
fredag 20, januari 2017. Posted at 11:36
Regeringen idag om immaterialrättsbrott
Pressmeddelande idag från regeringen:
Utredning om straffskalorna för vissa allvarliga immaterialrättsbrott.
Regeringen har beslutat att en utredning ska överväga straffskalorna för vissa allvarliga immaterialrättsintrång.

Kommentar av Uppfinnarkollegiet:

Det är ett bra initiativ av regeringen, säger Uppfinnarkollegiets ordförande Carl-Johan Westholm i en kommentar. Men de som drabbas av patentintrång behöver statsmaktens direkta stöd för att få sin sak rättmätigt prövad. Det är ofta en stor obalans i resurser mellan det etablerade företag som gör intrång och det snilleföretag som drabbas i början av sin utveckling, säger Westholm.

fredag 06, januari 2017. Posted at 09:48
Patentkampanj?
Den 3 januari undertecknade två statsråd och en generaldirektör gemensamt en artikel, vilket är mycket ovanligt. I artikeln aviserades att staten skulle öka medvetenheten om det angelägna i att söka patent.

Om detta har Dan Brändström och jag från Uppfinnarkollegiet gjort vissa reflektioner (Articles, January 2017)
torsdag 24, november 2016. Posted at 09:47
Många har svårt med enkla jobb
I SvD idag har jag nedtecknat några reflektioner om enkla jobb (Articles November 2016). Inte alls några originella tankar, men det är alltför sällan det sägs att om ett jobb är viktigt eller oviktigt beror inte på om det är enkelt eller svårt - utan på om det efterfrågas, d v s det finns någon eller några som finner det viktigt nog att betala för.

Redan August Strindberg var för övrigt inne på att beskriva den vetenskapliga meningslöshet som han kallade "knappologi" - d v s att systematiskt kategorisera och förteckna så många olika varianter på knappar som kan finnas. Ett inte helt enkelt jobb, kanske, men utan värde för mänskligheten eller någon människa, utom möjligen för knappologen, som troligen tvingas göra det till en ideell syssla.
tisdag 15, november 2016. Posted at 20:13
Skiljedomen idag GP&C v Saab TransponderTech

Pressmeddelande den 15 november 2016 från GP&C Systems International AB:

Håkan Lans välkomnar dagens skiljedom mellan GP&C Systems International AB (GP&C) och Saab TransponderTech (STT)

Även om parterna vunnit och förlorat olika delfrågor är Håkan Lans på det hela taget nöjd med utfallet.

Det har enligt Håkan Lans funnits några grundläggande frågor som förföljt parterna och förgiftat deras relation under mer än ett decenniums tid:

Diskriminering/royaltybefrielse

- Målet rör den sk. AIS-tekniken, som blivit obligatorisk världsstandard för sjöfarten.

- År 2004 tog AIS-marknaden fart på allvar. Saab påstod sig då vara diskriminerat i relation till aktörer som struntade i Lans patentet och som utnyttjade tekniken utan att betala royalty – dvs aktörer som avsiktligt valde att göra patentintrång. Saab hävdade att den omständigheten att GP&C inte väckte talan om patentintrång mot var och en av dessa intrångsgörare gav Saab rätt att fortsätta utnyttja Håkans Lans uppfinning utan att betala någon ersättning - trots att parterna hade enats om att en royalty skulle utgå. Saab frös därför alla royaltybetalningar.

- I koncernredovisningen år 2008 kallade Saab sin kommersialisering av AIS-tekniken som ett ”framgångsexempel” och beskrev hur en stor del av världens kuster hade utrustats med Saabs system. Ändå yrkade Saab i det nu avslutade skiljeförfarandet på nytt royaltybefrielse för all sin försäljning i tiden efter 2004.

- Men skiljenämnden slår fast att det när avtalet ingicks måste ”ha stått klart för STT [Saab] att GP&C:s ekonomiska förmåga att ingripa mot intrångsgörare var begränsad och att det därför inte var sannolikt att GP&C skulle kunna ingripa mot samtliga eventuella intrångsgörare” (domen, st. 304).

- Yrkandet om royaltybefrielse lämnades därför utan bifall – en mycket viktig framgång, enligt Håkan Lans.

Royaltynivån

- När Saab år 2010 – efter att ha innehållit all royalty i 5-6 år – temporärt började betala viss royalty på nytt valde Saab ensidigt att halvera royaltysatsen från avtalade 10 % till enbart 5 %. I det nu avslutade skiljeförfarandet yrkade Saab i linje härmed att skiljenämnden skulle jämka royaltysatsen och fastställa denna till 3 % eller någon annan procentsats under avtalade 10 %.

- Skiljenämnden konstaterar emellertid att det ”inte föreligger tillräckliga skäl och omständigheter för en jämkning av procentsatsen”. Även detta yrkande lämnades alltså utan bifall.


Vad som grundar rätt till royalty

Skiljenämnden har gått på Saabs linje när det gäller vilken typ av försäljning det är som ska vara royaltygrundande.

Vad blir nästa steg?

Nu är det äntligen dags för Saab att betala sin kvarvarande skuld – och de betydande räntor som uppstått när Saab under långa perioder innehållit royalty och sedan bara betalat halv royalty, menar Lans. Vidare:

Avtalet ger GP&C rätt att granska Saabs räkenskaper för att fastställa hur stor Saabs skuld är. I över 10 års tid har GP&C försökt göra denna rätt gällande. Men Saab har med olika motiveringar nekat GP&C insyn. Domen öppnar för revision. Sedan är det dags för betalning och ett slutligt avslut.

Skiljenämnden har ålagt GP&C att utge ersättning för en mindre del av Saabs rättegångskostnader. Detta kan framstå som omotiverat eftersom Saab förlorade i flera delfrågor av övergripande betydelse. Men på det stora hela är detta av marginell betydelse eftersom det nu är klarlagt att GP&C har betydande fordringar på obetald royalty, säger Håkan Lans.

Uppfinnarkollegiet:

GP&Cs och Håkan Lans rådgivare under tiotalet år, Carl-Johan Westholm, som också är ordförande i Uppfinnarkollegiet, säger i en kommentar att hela denna långa process ger anledning till eftertanke och omprövning, både hos regering och riksdag, och inte minst näringslivets huvudorganisationer Företagarna och Svenskt Näringsliv. Här har i ett halvår diskuterats mest om vinsttak för välfärdsföretag - medan snilleföretagens villkor lämnats åt sitt öde, eller i händerna på storföretagsledningar som ogenerat kan köra över enskilda uppfinnare och konstruktörer. Men utan snilleföretag i längden ingen välfärd och inga välfärdsföretag, säger Carl-Johan Westholm.
Older postings »
« Newer postings
page 3 / 51